آموزش دروس دبیرستان

انتخاب های شما :
ترتیب نمایش :
تعداد نمایش :
20 40 80
نوع نمایش :
>

قیمت


نوع حامل:سیستم عامل
0 افزودن به علاقمندی ها
نکته به نکته-پایه هشتم متوسطه...
موجود
۱۴,۰۰۰ تومان
شیوه بازی نکته به نکته : هر مرحله از بازی را که مشاهده می کنید از سه قسمت تشکیل شده که در قسمت راست صحفه  تعداد 6 سوال و در قسمت چپ صفحه تعداد 6 جواب و در قسمت پایین صفحه در جدول  تعداد 6 شماره وجود دارد که دانش آموز بعد از این که سوال مورد نظر را خواند و جواب را در قسمت چپ صفحه پیدا کردباید شماره آن را به خاطر بسپارد سپس شکلک کنار...
0 افزودن به علاقمندی ها
نکته به نکته-پایه هفتم متوسطه...
موجود
۱۴,۰۰۰ تومان
شیوه بازی نکته به نکته : هر مرحله از بازی را که مشاهده می کنید از سه قسمت تشکیل شده که در قسمت راست صحفه  تعداد 6 سوال و در قسمت چپ صفحه تعداد 6 جواب و در قسمت پایین صفحه در جدول  تعداد 6 شماره وجود دارد که دانش آموز بعد از این که سوال مورد نظر را خواند و جواب را در قسمت چپ صفحه پیدا کردباید شماره آن را به خاطر بسپارد سپس شکلک کنار...
0 افزودن به علاقمندی ها
نکته به نکته-پایه ششم متوسطه...
ناموجود
۱۴,۰۰۰ تومان
شیوه بازی نکته به نکته : هر مرحله از بازی را که مشاهده می کنید از سه قسمت تشکیل شده که در قسمت راست صحفه  تعداد 6 سوال و در قسمت چپ صفحه تعداد 6 جواب و در قسمت پایین صفحه در جدول  تعداد 6 شماره وجود دارد که دانش آموز بعد از این که سوال مورد نظر را خواند و جواب را در قسمت چپ صفحه پیدا کردباید شماره آن را به خاطر بسپارد سپس شکلک کنار...
0 افزودن به علاقمندی ها
آموزش ریاضی 2 پیش دانشگاهی (عل...
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
با تاییدونظارت : وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی معاونت فن آوری ارتباطات واطلاعات آموزشی برنده لوح سیمین جشنواره ی نرم افزار های آموزشی رشد وزارت آموزش وپرورش در این بسته نرم افزاری با استفاده از تصویرها، انیمیشن های جذاب، تعامل های سودمند، آزمون های هدفمند، کارگاه های جذاب، تلاش شده است تا آموزش های ...
0 افزودن به علاقمندی ها
آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال...
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
با تاییدونظارت : وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی معاونت فن آوری ارتباطات واطلاعات آموزشی برنده لوح سیمین جشنواره ی نرم افزار های آموزشی رشد وزارت آموزش وپرورش در این بسته نرم افزاری با استفاده از تصویرها، انیمیشن های جذاب، تعامل های سودمند، آزمون های هدفمند، کارگاه های جذاب، تلاش شده است تا آموزش های ...
0 افزودن به علاقمندی ها
آموزش شیمی سوم دبیرستان (ریاضی...
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
با تاییدونظارت : وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی معاونت فن آوری ارتباطات واطلاعات آموزشی برنده لوح سیمین جشنواره ی نرم افزار های آموزشی رشد وزارت آموزش وپرورش در این بسته نرم افزاری با استفاده از تصویرها، انیمیشن های جذاب، تعامل های سودمند، آزمون های هدفمند، کارگاه های ج...
0 افزودن به علاقمندی ها
آموزش شیمی 2 پیش دانشگاهی (ریا...
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
با تاییدونظارت : وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی معاونت فن آوری ارتباطات واطلاعات آموزشی برنده لوح سیمین جشنواره ی نرم افزار های آموزشی رشد وزارت آموزش وپرورش در این بسته نرم افزاری با استفاده از تصویرها، انیمیشن های جذاب، تعامل های سودمند، آزمون های هدفمند، کارگاه های ج...
0 افزودن به علاقمندی ها
آموزش شیمی دوم دبیرستان (تجربی...
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
با تاییدونظارت : وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی معاونت فن آوری ارتباطات واطلاعات آموزشی برنده لوح سیمین جشنواره ی نرم افزار های آموزشی رشد وزارت آموزش وپرورش در این بسته نرم افزاری با استفاده از تصویرها، انیمیشن های جذاب، تعامل های سودمند، آزمون های هدفمند، کارگاه های جذاب، تلاش شده است تا آموزش های ...
0 افزودن به علاقمندی ها
آموزش شیمی 1 پیش دانشگاهی (ریا...
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
با تاییدونظارت : وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی معاونت فن آوری ارتباطات واطلاعات آموزشی برنده لوح سیمین جشنواره ی نرم افزار های آموزشی رشد وزارت آموزش وپرورش در این بسته نرم افزاری با استفاده از تصویرها، انیمیشن های جذاب، تعامل های سودمند، آزمون های هدفمند، کارگاه های جذاب، تلاش شده اس...
0 افزودن به علاقمندی ها
آموزش شیمی اول دبیرستان ...
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
با تاییدونظارت : وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی معاونت فن آوری ارتباطات واطلاعات آموزشی برنده لوح سیمین جشنواره ی نرم افزار های آموزشی رشد وزارت آموزش وپرورش در این بسته نرم افزاری با استفاده از تصویرها، انیمیشن های جذاب، تعامل های سودمند، آزمون های هدفمند، کارگاه های جذاب، تلاش شده اس...
0 افزودن به علاقمندی ها
آموزش ریاضی سوم دبیرستان (علوم...
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
با تاییدونظارت : وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی معاونت فن آوری ارتباطات واطلاعات آموزشی برنده لوح سیمین جشنواره ی نرم افزار های آموزشی رشد وزارت آموزش وپرورش در این بسته نرم افزاری با استفاده از تصویرها، انیمیشن های جذاب، تعامل های سودمند، آزمون های هدفمند، کارگاه های جذاب، تلاش شده اس...
0 افزودن به علاقمندی ها
آموزش ریاضی سوم دبیرستان (علوم...
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
با تاییدونظارت : وزارت آموزش وپرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی معاونت فن آوری ارتباطات واطلاعات آموزشی برنده لوح سیمین جشنواره ی نرم افزار های آموزشی رشد وزارت آموزش وپرورش در این بسته نرم افزاری با استفاده از تصویرها، انیمیشن های جذاب، تعامل های سودمند، آزمون های هدفمند، کارگاه های جذاب، تلاش شده اس...
صفحه 1 از 7
1 2 3
.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved