آموزش پیشرفته کرل دراو X7

آموزش گرافیک | نوین پندار
کد محصول : 15418
ناموجود

گارانتی :


آنچه در اين مجموعه آموزشي خواهيد آموخت:

فصل اول : ابزار هاي ترسيم

بستن يك شكل باز

رسم شكل با ابزار Bezier

كار با ابزار Spline

رسم خط با ابزار 2point

ابزار Smart Drawing

ابزار Preset

كنترل ضخامت خط

ساخت Brush جديد

اعمال Sprayer به يك مسير

ابزار Calligraphy , pursuer

كار با ابزار Pursuer

آشنايي با Artistic text

حذف كردن متن

و ....
تعداد :
قیمت : ۱۲,۸۰۰ تومان
اضافه کردن به سبد خرید
اشتراک گذاری صفحه :

محصولات مرتبط

آموزش PhotoShop CC
موجود
۲۵,۰۰۰ تومان
گرافیک
موجود
۴۰,۰۰۰ تومان
آموزش V-Ray
موجود
۱۷,۵۰۰ تومان
طراحی حرفه ای در فلش
موجود
۲۵,۰۰۰ تومان
آموزش InDesign CC 2015
موجود
۱۹,۰۰۰ تومان
رازهای حرفه ای فتوشاپ
موجود
۳۰,۰۰۰ تومان
آموزش 3DHome Architect
موجود
۱۴,۰۰۰ تومان

توضيحات بيشتر


آنچه در اين مجموعه آموزشي خواهيد آموخت:

فصل اول : ابزار هاي ترسيم

كار با Free hand  و Poly line

رسم شكل با Free hand

رسم شكل با  Polyline

بستن يك شكل باز

آشنايي با Smoothing

كار با ابزار Pen و Bezier

رسم شكل با ابزار Pen

رسم شكل با ابزار Bezier

نكاتي در مورد ترسيم منحني

تنظيمات ابزار Pen

حذف و اضافه نقطه با Pen

كار با ابزار Spline

رسم شكل با ابزار Spline

كنترل منحني ها با ابزار Spline

كار با ابزار 2Point و 3 Point

رسم خط با ابزار 2point

رسم خط در حالت perpendicular

رسم خط در حالت tangential

رسم منحني با ابزار 3point

ابزار Smart Drawing

رسم با Smart Drawing

بررسي عملكرد ابزار Smart Drawing

كار با تنظيمات ابزار Smart Drawing

ابزار Preset

آشنايي با ابزار Artistic Media

آشنايي با ابزار Preset

تغيير خصوصيات خط با Preset

كنترل ضخامت خط

ابزار Brush

كار با بزار Brush

آشنايي با دسته بنديهاي Brush

ساخت Brush جديد

ابزار Sprayer

آشنايي با ابزار Sprayer

آشنايي با دسته بنديهاي Sprayer

اعمال Sprayer به يك مسير

ساخت يك Spry جديد

نحوه قرار گيري Spry روي مسير

ويرايش و تنظيمات Spry

ابزار Calligraphy , pursuer

رسم خط با ابزار Calligraphy

كنترل زاويه خط

كنترل ضخامت خط

كار با ابزار Pursuer

كنترل ضخامت خط

فصل دوم : كار با متن

آشنايي با انواع متن

آشنايي با Artistic text

آشنايي با Paragraph text

كار با Artistic text

اعمال تغييرات به متن

حذف كردن متن

آشنايي با Edit Text

Character Formatting

آشنايي با پنل Text Properties

كنترل خصوصيات كاركتر

تعيين ظاهر و سايز فونت

رنگ آميزي متن

اعمال پس زمينه

چيدمان Artistic Text

جابجايي حروف

چرخش حروف

كنترل حروف با ابزار Shape

ويرايش متن با Edit Text

متن و مسير

بررسي شكل ظاهري ماوس

نوشتن متن روي مسير

آشنايي با Distance

ويرايش مسير

كنترل قرار گيري متن روي مسير

كار با دستور Fit Text To Path

تبديل متن به گرافيك

تبديل متن به Curve

جدا كردن حروف از يكديگر

بررسي مشكلات و كنترل Curve

اصلاح و ويرايش Curve

اعمال Outline

كنترل ظاهري حروف

استفاده از Paragraph text

آشنايي با Paragraph Text

آشنايي با كادر متني

كنترل متن در كادر متني

ارتباط كادرهاي متني

تنظيمات Drop Cap و Bullet

ايجاد كردن ليست

كنترل ظاهر ليست

كنترل قرار گيري متن و بالت

ايجاد كردن Drop cap

تنظيمات Drop cap

كار با Paragraph Formatting 

تعيين Direction

كار با Alignment

تراز بندي متن

تنظيمات پاراگراف

كنترل كادر متن

ايجاد كادر متني

ويرايش كادر متني

كنترل خصوصيات كادر متني

ستون بندي متن

استفاده از Tab

آشنايي با Tab

آشنايي با پنجره tab

كنترل tab ها

ايجاد tab  جديد

تعريف leader براي tab

قرار گيري متن نسبت به tab

قرار گيري اشكال در كنار متن

آشنايي با text wrap

انواع حالتهاي Text Wrap

تنظيم قرار گيري شكل در كنار متن

فصل سوم : كار با جدول

وارد كردن جدول

آشنايي با ابزار Table

ايجاد كردن جدول

وارد كردن متن در جدول

كنترل ابعاد جدول

انتخاب قسمتهاي يك جدول

استفاده از كليد tab در جدول

كنترل ظاهر جدول

اعمال پس زمينه به جدول

اعمال پس زمينه به سلولها

كنترل خط دور سلولها

نحوه قرار گيري متن در سلول

مديريت سلولها

كنترل ابعاد سطرها و ستونها

تقسيم يك سلول به چند سلول

يكي كردن سلولها

تعيين مارجين سلول

فصل چهارم : جلوه هاي ويژه

آشنايي با Style

-  Style چيست ؟

مزاياي استفاده از Style

آشنايي با Object Style

معرفي پنل Object Style

ويرايش و كنترل Style  پيش فرض

ساخت Style

ساخت استايل جديد

ايجاد كردن استايل زير مجموعه

ويرايش يك استايل

ساخت استايل با خصوصيات يك شكل

دستور Copy Properties from

تعريف كليد ميانبر براي استايل

كاربا Style Set

آشنايي با Style set

ساخت Style set

تعريف خصوصيات Style set

تعريف كليد ميانبر براي Style set

استفاده از Style set براي ترسيم

آشنايي با Style Child

ويرايش خصوصيات Style set

كار با Text Style

وارد كردن متن

ساخت Paragraph Style

ساخت Paragraph Style

توضيحاتي در مورد متنهاي فارسي و انگليسي

ويرايش استايلهاي متني

آشنايي با دستور Clone

كار با دستور Clone

تكثير شكل با دستور Clone

كنترل و مديريت يكپارچه شكلها

كار با Symbol

آشنايي با Symbol

مزاياي استفاده از Symbol

ساخت Symbol

آشنايي با محيط Symbol

ويرايش Symbol

آشنايي با Symbol Manager

فصل پنجم : جلوه هاي ويژه

شروع به كار با ابزار بلند

آشنايي با ابزار Blend

تغيير خصوصيات Outline

تغيير خصوصيات Fill

ويرايش blend

رنگ آميزي با blend

تنظيمات ابزار بلند

كار با Path properties

ويرايش و كنترل مسير Blend

كار با Map Node

كار با دستور Rotate All Object

استفاده از دستور Show Start و Show End

كار با دستور New End و New Start

كنترل فاصله شكل در Blend

كار با ابزار كانتر

كارايي ابزار Contour

كنترل تعداد خطوط

كنترل رنگ

كار با تنظيمات ابزار Contour

تجمع و پراكندگي شكلها

ساخت طيف رنگ با Contour

كار با ابزار ديسورت

آشنايي با عملكرد ابزار Distort

كار با دستور Add New

آشنايي با حالت Zipper Distortion

كار با حالتهاي Zipper

كار با حالت Twister Distortion

اعمال سايه به شكل

آشنايي با ابزار Drop Shadow

اعمال سايه به شكل

فاصله سايه

محل قرار گيري سايه

ابعاد سايه

كنترل نرمي لبه هاي سايه

كنترل تيرگي و روشنايي سايه

كنترل رنگ سايه

كار با ابزار انولوپ

آشنايي با ابزار Envelop

كار با Straight line mode

كار با Single Arc Mode

كار با Double Arc Mode

كار با دستور Copy Envelop Properties

استفاده از Envelop هاي آماده

ذخيره كردن Envelop

آشنايي با پنل Effect

كار با ابزار اكسترود

آشنايي با ابزار Extrude

سه بعدي كردن شكل

گردش و تغيير زاويه شكل

تعيين ميزان برجستگي

كنترل رنگ شكل سه بعدي

نورپردازي شكل

آشنايي با لنز

كار با پنل لنز

كار با Transparency

كار با Invert

آشنايي با Frozen

كار با Fish eye

كار با Brighten

كار با Color Add

كار با Color Limit

كار با Custom Color Map

كار با Magnify

  Tinted Grayscale

فصل ششم : وارد كردن فايل در كرل

وارد كردن عكس

آشنايي با دستور Import

وارد كردن عكس

كنترل ابعاد عكس

وارد كردن چند عكس به صورت همزمان

آشنايي با Paste Special

كارايي Paste Special

استفاده از Paste Special

برقراري ارتباط بين فتوشاپ و كرل

آشنايي با Color Mask Bit map

كار با پنل Color Mask Bit map

حذف كردن تصوير با كمك رنگ

انتخاب رنگ

كار با Tolerance

ويرايش رنگ

كار با Hide Color و Show Color

آشنايي با Power Clip

برش زدن تصوير در مسير دلخواه

ويرايش Power Clip

جابجايي عكس نستب به مسير

آشنايي با دستور Extract

جابجايي مسير نسبت به عكس

كار با دستور Center Content

كار با دستور Fit Content Proportionally

كار با دستور Fill Frame Proportionally

كار بادستور Storage content to Fill frame

وارد كردن يك فايل PSD

مقايسه فايل PSD با عكس ديگر

جدا كردن لايه هاي فايل PSD

بررسي لايه مسك فتوشاپ در كرل

اعمال عكس پس زمينه

آشنايي با Page Background

استفاده از رنگ براي پس زمينه

استفاده از عكس براي پس زمينه

آشنايي با Link و Embedded

كنترل ابعاد عكس پس زمينه

آشنايي با Tracing Image

كارايي Trace

تبديل كردن تصوير به وكتور

كار با Power Trace

تنظيمات Trace

حذف جزئيات و آناليز تصوير

كنترل رنگ و تعداد رنگ

حذف رنگ پس زمينه

حذف تصوير اصلي بعد از Trace

فصل هفتم : مديريت صفحه و شكل

مديريت بر روي صفحه و شكل

آشنايي با Object Manager

انتخاب شكلها از طريق Object Manager

بررسي يك Grope در Object Manager

آشنايي با لايه ها در يك صفحه

آشنايي با Master Page

كارايي Master Page

ايجاد كردن لايه Mater

رسم آبجكت در Master page

-  كنترل صفحات زوج و فرد

ترتيب اولويت نمايش صفحات و Master Page

لايه ها و خطوط راهنما

آشنايي با لايه Guide

تبديل شكل به Guide

جستجو و جايگزيني شكلها

آشنايي با Fined Object

انتخاب شكل با خصوصيات انتخابي

جستجو بر اساس يك شكل

ذخيره كردن و بارگذاري يك جستجو

آشنايي با Replace Object

 

فصل هشتم : خروجي گرفتن از كرل

خروجي گرفتن از كرل

آشنايي با Export

كار با دستور Select Only

بررسي فرمتهاي كاربردي 

آشنايي با Publish PDF

پرينت

صدور دستور پرينت

تنظيمات پرينت

تنظيمات كاغذ

پرينت صفحه يا صفحات مورد نظر

كار با Print Preview

 

 

 

 

سيستم مورد نياز


حداقل سیستم موردنیاز
نوع حامل: DVD
سیستم عامل 32bit , 64bit
مشخصات شناسنامه اثر :
ناشر اثر : موسسه فرهنگی نوین پندار
شماره شناسنامه اثر : 8-02147-044808

نظرات كاربران


ارسال نظر

امتیاز دادن به این محصول

تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.

امتیاز دیگر کاربران به این محصول (0 نفر):

.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved