آموزش مقدماتی و متوسطه کرل x7

آموزش گرافیک | نوین پندار
کد محصول : 15417
ناموجود

گارانتی :


آنچه در اين مجموعه آموزشي خواهيد آموخت:

فصل اول: محيط كاري

آشنايي ا Workspace

دسترسي به پنلهاي كرل

تنظيمات و كنترل پنل

آشنايي با Option

نحوه قرار گيري پنجره ها

بزرگنمايي و كوچك نمايي

كار با View Manger

معرفي مد Enhanced

معرفي مد Normal

فصل دوم: رسم  اشكال پايه

ساخت يك Preset

اضافه كردن صفحه

نام گذاري صفحه

و......
تعداد :
قیمت : ۱۲,۸۰۰ تومان
اضافه کردن به سبد خرید
اشتراک گذاری صفحه :

محصولات مرتبط

آموزش V-Ray
موجود
۱۷,۵۰۰ تومان
آموزش InDesign CC 2015
موجود
۱۹,۰۰۰ تومان
آموزش Flash CC
موجود
۱۸,۵۰۰ تومان
آموزش PhotoShop CC 2015
موجود
۲۱,۰۰۰ تومان
گرافیک
موجود
۴۰,۰۰۰ تومان
آموزش PhotoShop 3D
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش SwishMax 4
موجود
۱۹,۰۰۰ تومان

توضيحات بيشتر


آنچه در اين مجموعه آموزشي خواهيد آموخت:

فصل اول: محيط كاري

آشنايي با محيط كار

پنجره Welcome screen

باز كردن فايلهاي كرل

آشنايي ا Workspace

آشنايي با محيط كاري كرل

معرفي پنلها

ساخت محيط كاري

دسترسي به پنلهاي كرل

دسترسي به محيطهاي كاري

ساخت محيط كاري جديد

تنظيمات محيط كار

تنظيمات و كنترل پنل

آشنايي با تنظيمات ابزارها

قفل كردن پنلها

كليدهاي ميانبر

آشنايي با Option

آشنايي با Command

تعيين كليد ميانبر

مديريت پنجره ها

نحوه قرار گيري پنجره ها

شناور كردن پنجره در محيط

ساخت پنجره جديد

كنترل نماي ديد

بزرگنمايي و كوچك نمايي

استفاده از ابزار ذره بين

كار با ابزار Hand

آشنايي با Navigation

كار با View Manger

مدهاي نمايشي

معرفي مدهاي نمايشي

نحوه دسترسي به مدها

معرفي مد Enhanced

مد Simple Wireframe

مد Wireframe

مد Draft

معرفي مد Normal

معرفي مد Pixel

آشنايي با Full Screen

-  Preview Selected only

فصل دوم: رسم  اشكال پايه

ايجاد سند

توضيحاتي در مورد سند

باز كردن سند جديد

ساخت يك Preset

تنظيمات سند ساخته شده

ذخيره كردن سند

سندهاي چند صفحه اي

اضافه كردن صفحه

استفاده از قالبهاي آماده

جابجايي صفحات

حذف صفحه

نام گذاري صفحه

تكثير يك صفحه

آشنايي با دستور Go to Page

آشنايي با Page Sorter

رسم چهارگوش

رسم يك چهارگوش

كليدهاي ميانبر

-   خصوصيات چهارگوش

كنترل ابعاد

رسم دايره

رسم يك دايره

كليدهاي ميانبر

آشنايي با خصوصيات دايره

كنترل ابعاد و موقعيت دايره

رسم چندضلي و ستاره

ترسيم چند ضلعي

تعيين تعداد اضلاع

رسم ستاره

كنترل خصوصيات ستاره و چند ضلعي

ويرايش اشكال پايه

آشنايي با ابزار Shape

كنترل خصوصيات اشكال با Shape

تعيين خصوصيات شكل قبل از ترسيم

شكلهاي آماده

آشنايي با شكلهاي آماده

رسم شكل

كنترل ظاهري

آشنايي با Fill, Outline

بررسي اجزاء يك شكل

معرفي Fill

معرفي outline

تغيير رنگ Fill و Out line

آشنايي با Edit Fill

آشنايي با Outline Pen

تغيير خصوصيات پيش فرض ترسيم

فصل سوم: خطوط راهنما

واحد اندازه صفحه

تنظيم واحد اندازه صفحه

آشنايي با خط كش

تنظيمات خط كش

تغيير نقطه صفر و صفر

تعيين مقياس خط كش

كار با Grid Line

معرفي Grid

مزاياي استفاده از Grid

تنظيمات Grid

معرفي Baseline Grid

تنظيمات Baseline Grid

كار با Line Guide

آشنايي با خطوط راهنما

استفاده از خطوط راهنما

تنظيمات خطوط راهنما

آشنايي با پنجره Guideline

آشنايي با Smart Guide

كار با Snap

معرفي Snap

آشنايي با Snap to Object

تنظيمات Snap

فعال و غير فعال كردن Snap

تعيين محدوده عملكرد Snap

فصل چهارم: مديريت و دسته بندي اشكال

انتخاب اشكال

كار با ابزار Selection

انتخاب چند شكل

بررسي Status bar

آشنايي با Object Manager

قفل كردن يك شكل

انتخاب آبجكتهايي كه ديده نمي شوند

دسته بندي اشكال

آشنايي با دستور Group

انتخاب يك شكل از يك گروه

آشنايي با دستور

آشنايي با دستور Ungroup All

كار با ابزار Graph Paper

اولويت نمايش اشكال

آشنايي با Ordering

كار بادستور To Front Of Page

كار بادستور To Back Of Page

كار بادستور Forward one

كار بادستور Back One

جابجايي اشكال در لايه ها

كار بادستور In front Of  و Behind

چيدمان اشكال

چيدمان شكلها نسبت به هم

چيدمان اشكال نسبت به صفحه

پنجره Align and Distribute

كنترل فاصله شكلها

آشنايي با Distribute

تعيين فاصله اشكال نسب به هم

تعيين فاصله اشكال نسب به صفحه

فصل پنجم: تغيير اندازه و تكثير

آشنايي با  Origin Object

كاربرد Origin Object

تغيير محل Origin Object

تغيير اندازه

تغيير اندازه شكل

آشنايي با Relative Corner Spacing

تغيير اندازه با ابزار Free Transform

چرخش

چرخش شكل

چرخش شكل نسب به نقطه دلخواه

مايل سازي شكل

چرخش شكل با ابزار Free Transform

گردش آينه اي

كار با دستور Mirror

گردش آينه اي با ابزار Free Transform

كار با Object Coordinate

كارايي Object Coordinate

ترسيم شكل با كمك Object Coordinate

تغيير اندازه به صورت درصدي

ترسيم ستاره و چند ضلعي

كار با Step And Repeat

كار با دستور Copy و Past

تكثير شكل با كيبرد

تكثير شكل  با ماوس

آشنايي با Step And Repeat

كار با Transformation

آشنايي با پنجره Transformation

تغيير اندازه با Transformation

چرخش شكل با Transformation

گردش آينه اي با Transformation

تكثير اشكال با Transformation

دستور Repeat Move

آشنايي با دستور Repeat

دستور Duplicate

آشنايي با دستور Duplicate

تعيين ميزان عملكرد Duplicate

Clear transformation

دستور Clear transformation

اهميت ترسيم ابتدايي شكل

فصل ششم:خصوصيات خط

خصوصيات Outline

آشنايي با مفهوم Outline

كار با پنجره Outline Pen

كنترل ضخامت خط

ايجاد كردن خط چين

آشنايي با Corner

كار با Miter Limit

خصوصيات خط

كنترل ابتدا و انتهاي خط

آشنايي با جهت ترسيم

آشنايي با Line Caps

تعيين Position خط

ضخامت Outline

آشنايي با Scale With Object

آشنايي با Behind Fill

كار با Calligraphy

فصل هفتم: رنگ آميزي

آشنايي با پالتهاي رنگ

اعمال رنگ بهFill 

اعمال رنگ به Outline

آشنايي با Document Pallet

جزئيات د رمورد انتخاب رنگ

تركيب رنگ

آشنايي با Pallet Editor

مدهاي رنگ

آشنايي با مدهاي رنگ

معرفي Spot Color

آشنايي با Color Docker

اضافه كردن پلت هاي رنگ

آشنايي با مد RGB

آشنايي با رنگ CMYK

آشنايي با Color Style

آشنايي با Color Style

مزاياي استفاده از Color Style

اضافه كردن رنگ در Color Style

ويرايش يك رنگ

آشنايي با Uniform Fill

آشنايي با ابزار Inactive Fill

آشنايي با Edit Fill

انتخاب رنگ

اضافه كردن رنگ به پالت رنگ

كار با Color Mixer

كار با Color Library

كار با طيف رنگ

ايجاد يك طيف رنگي

بررسي انواع طيف رنگي

اضافه كردن رنگ به طيف رنگي

تنظيمات طيف رنگي

محدوده عملكرد طيف رنگي

كار با Harmony

آشنايي با مفهوم هارموني

ساخت يك هارموني بوسيله شكل

ويرايش رنگهاي يك هارموني

ساخت هارموني با كمك يك رنگ

كار با Vector Pattern

اعمال Pattern به شكل

كنترل تنظيمات ظاهري Pattern

ساخت يك Pattern  جديد

دستور Transform With Object

كار با Bitmap , Color Pattern

آشنايي با Bitmap pattern

تنظيمات ظاهري Bitmap pattern

استفاده از تصوير براي Pattern

كنترل رنگ Pattern

آشنايي با Color Pattern

كار با Texture Fill

آشنايي با Texture Fill

انتخاب بافتهاي متنوع

ساخت بافت بصورت رندوم

كار با Fill  Interactive

كار با ابزار Interactive Fill

كنترل ظاهري Fill با كمك ابزار Interactive

ايجاد طيف رنگي Transparent

تكنيكهايي در مورد رنگ آميزي

كار با Eye dropper

نكاتي در مورد رنگ آميزي

تكنيك ساخت يك سايه

آشنايي با Eye dropper

آشنايي با تنظيمات Eye dropper

فصل هشتم: Shaping

كار با ابزار Shape

دستور Convert curve

آشنايي با Curve

كار با ابزار Shape

اشاره به جهت ترسيم

انتخاب يك يا چند نقطه

جابجايي نقاط

كنترل اهرمها و نقاط

آشنايي با اهرم

ايجاد كردن اهرم

نسبت اهرم به نقطه

حالت هاي مختلف اهرم

اضافه كردن نقطه

حذف كردن نقطه

شروع به ترسيم شكل

Fillet / Scallop / chamfer

روشي براي ايجاد يك منحني

-  Fillet / Scallop / chamfer

كنترل گوشه هاي يك Curve

دستور Combine

آشنايي با دستور Combine

تلفيق چند شكل با Combine

نحوه عملكرد دستور Combine

آشنايي با دستور Break apart

دستور Weld

آشنايي با دستور Weld

يكي كردن شكلها با Weld

دستور Trim

آشنايي با دستور Trim

كم كردن شكلها از يكديگر

برش زدن شكل با دستور Trim

-  Convert Outline to Object

دستور Intersect

آشنايي با دستور Intersect

ترسيم شكل با  Intersect

كار با پالت Shaping

آشنايي با پنل Shaping

آشنايي با Source Object

آشنايي با Target Object

كار با مسيرهاي باز

باز كردن يك مسير بسته

بستن يك مسير باز

يكي كردن دو مسير باز

ابزارهاي برش

آشنايي با ابزار Knife

تنظيمات ابزار Knife

كار با ابزار Virtual segment

كار با ابزار Eraser

تنظيمات ابزار Eraser

تكنيكهايي در مورد رسم كل

تكنيكهايي در مورد نورپردازي شكل

 

 

 

سيستم مورد نياز


حداقل سیستم موردنیاز
نوع حامل: DVD
سیستم عامل windows XP , windows 8 , windows 7 , 32bit , 64bit
مشخصات شناسنامه اثر :
ناشر اثر : موسسه فرهنگی نوین پندار
شماره شناسنامه اثر : 8-02147-044807

نظرات كاربران


ارسال نظر

امتیاز دادن به این محصول

تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.

امتیاز دیگر کاربران به این محصول (0 نفر):

.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved