آموزش پیشرفته فتوشاپ سی سی

آموزش گرافیک | نوین پندار
کد محصول : 15308
ناموجود

گارانتی :فصل اول : بردار در فتوشاپ 

 مزاياي استفاده از لايه هاي برداري 

درس سوم : Path چيست ؟

درس چهارم : كار با ابزار ترسيم

 آشنايي با Custom Shape

 آشنايي با Exclude Overlapping

 اعمال طيف رنگ و بافت به Stroke

 مقايسه path selection با Move

و...
تعداد :
قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
اضافه کردن به سبد خرید
اشتراک گذاری صفحه :

محصولات مرتبط

رازهای حرفه ای فتوشاپ
موجود
۳۰,۰۰۰ تومان
آموزش 9.1 2020Design
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش PhotoShop CC
موجود
۲۵,۰۰۰ تومان
آموزش وی ری
ناموجود
آموزش V-Ray
موجود
۱۷,۵۰۰ تومان
آموزش رتوش عکس
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش PhotoShop 3D
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان

توضيحات بيشتر


فصل اول : بردار در فتوشاپ 

درس اول : بردار در فتوشاپ 

 تعريف بردار در فتوشاپ 

 مقايسه پيكسل و بردار 

 مزاياي استفاده از لايه هاي برداري 

درس دوم : معرفي ابزارهاي ترسيم

 معرفي ابزارهاي ترسيم 

 بررسي روشهاي ترسيم 

درس سوم : Path چيست ؟

 ترسيم با حالت Path

 تعريف Path

 آشنايي با پنل Path

درس چهارم : كار با ابزار ترسيم

 معرفي پنل Properties

 خصوصيات چهار گوش,  دايره و چند ضلعي 

 خصوصيات ترسيم ستاره، خط وخطوط جهتدار

 آشنايي با Custom Shape

درس پنجم : Path Operation 

 معرفي دستورات Path Operation

 دستورات Combine ، Subtractو Intersect

 آشنايي با Exclude Overlapping

درس ششم : آشنايي با Fiil و Stroke

 معرفي خصوصيات Fill  و Stroke 

 ايجاد خط چين

 اعمال طيف رنگ و بافت به Stroke

فصل دوم :  ترسيم

درس اول : كار با ابزار  path selection

 معرفي ابزار انتخاب path

 مقايسه path selection با Move

 جابجايي و تغيير اندازه Path 

 كنترل خصوصيات Path

درس دوم : كار با ابزار Direct selection

 ابزار Direct selection و قابليتهاي آن

 حالات مختلف نقاط تشكيل دهنده Path

 مقايسه Direct selection و Path section

 كنترل نقاط و خطوط وجابجايي و كنترل اهرمها 

درس سوم :  كار با ابزار pen 

 بررسي حالتهاي مختلف ابزار Pen

 نحوه ايجاد يك لايه وكتور 

 ترسيم يك شكل ساده با ابزار Pen

 نحوه ترسيم يك خط منحني 

 آشنايي با اهرمها و مديريت و كنترل آنها

 فعال و غير فعال كردن يك Path

 ارتباط ميان خط اهرم و نقطه 

درس چهارم : كار با ابزار Convert Point

 بررسي شرايط متقارن دو اهرم 

 آشنايي با ابزار Convert Point

 كنترل اهرمها بصورت مستقل

 حذف و اضافه كردن اهرم 

 شروع به ترسيمهاي پيچيده 

درس پنجم : انتخاب يك تصوير

 ترسيم اشكال دلخواه 

 نحوه انتخاب يك شكل با ابزارهاي ترسيم

 اضافه و حذف كردن نقطه 

درس ششم : آشنايي با پنل path 

 آشنايي با پنل path 

 معرفي Work path

 دستور fill path with foreground color

 كار با دستور Stroke path with brush 

 كار با دستور Load path as selection

 دستور Make work path from selection

درس هفتم : ذخيره كردن Path

 Export يك مسير به فايل .ai

 بررسي فايل ايجاد شده در Illustrator

فصل سوم  : متن در فتوشاپ

درس اول : انواع متن

 آشنايي با انواع متن 

 شروع به تايپ در فتوشاپ 

 ايجاد يك كادر متني 

 مقايسه متن گرافيكي و پاراگراف 

درس دوم : Type Mask

 آشنايي با لايه متن 

 نحوه تثبيت يك لايه متني

 كار با Vertical type tool  

 كار با ابزار Type Mask tool 

درس سوم : كار با متن 

 آشنايي با Option  ابزار متن 

 آشنايي با كليدهاي ميانبر در مورت متن 

درس چهارم : پانل كاراكتر

 آشنايي با پنل كاراكتر 

 تغيير فونت و اندازه متن

 تعيين فاصله خطوط و فاصله حروف 

 آشنايي با Base line 

 تعيين رنگ فونت 

درس پنجم : پانل پاراگراف

 آشنايي با پنل پاراگراف

 ساخت يك كادر متني 

 تعريف پاراگراف ،چيدمان و لياوت متن 

 تعيين حاشيه و كنترل فاصله بين پراگرافها 

درس ششم : Character Style 

 آشنايي با پانل كاراكتر استايل 

 اعمال كاراكتر استايل به متن 

 آشنايي با دستور Clear override

 كار با Character Style option

درس هفتم : Paragraph Style

 آشنايي با پاراگراف استايل 

 آشنايي با دستور Clear override

 ساخت يك Paragraph Style

 كار با Paragraph Style option

درس هشتم : غلط يابي و جستجو در متن

 آشنايي با دستور Check spelling 

 اصلاح ايرادهاي تايپي يك متن 

 جستجو در متن 

 جايگزيني كلمات در يك متن 

درس نهم : متن و مسير

 نوشتن متن بر روي يك مسير منحني 

 كنترل متن بر روي مسير 

 ايجاد يك كادر متني با شكل خاص و تنظيمات مربوطه

درس دهم : text wrap

 آشنايي با دستور Text Warp

 دفرمه كردن متن 

 Transform  كردن متن 

فصل چهارم : آشنايي با Belending Mode

درس اول : آشنايي با Belending Mode

 تعريف Blending mode

 آشنايي با دسته بندي Blend mode

 آشنايي با Dissolve

درس دوم : آشنايي با Darken مدها يا مدهاي تيره

 تعريف Darker color

 مدهاي  Darken، Multiply، Color Burn

 مدهاي Linear burn  ، Darker

درس سوم :  Lighten مدها يا مدهاي روشن

 آشنايي با Lighter color

 مد هاي   Lighten، Screen، Color Doge

 مدهاي Linear Doge  ، Lighter Color

درس چهارم : آشنايي با Contrast مدها  

 آشنايي با Contrast  مدها 

 آشنايي با مدهاي Overlay ، Soft Light

 مدهاي Hard Light ،Vivid Light

 مد Linear Light ، Pin lightو مدHard Mix

درس پنجم : آشنايي با Comprative mode

 توضيحاتي در مورد مدهاي مقايسه اي 

 مدهاي  Difference و Exultation

 آشنايي با مدهاي Subtract  و Divide  

درس ششم : آشنايي با Comosite  مدها، مدهاي تركيبي

 آشنايي با مدهاي تركيبي 

 مدهاي Hue ، Color، Saturation و Luminosity

درس هفتم : بررسي Blend mod با يك تصوير

 بررسي مدها روي يك تصوير 

 ايجاد بافت بر روي تصوير 

 تغيير كنتراست بوسيله مدها 

 تبديل تصوير به نقاشي 

درس هشتم : رنگي كردن يك تصوير

 رنگ آميزي پوست و مو 

 رنگ آميزي اجزاء صورت 

درس نهم : جادوي Blend Mode

 ايجاد بافت 

 رنگ آميزي بافتهاي ايجاد شده با كمك بلند مد 

فصل پنجم  Layer Style:

درس اول : معرفي Style layer

 انجام يك پروژه

 تعريف استايل ليرها 

درس دوم : ايجاد سايه

 كار با Drop shadow 

 اعمال سايه به محتويات لايه و تنظيمات مربوطه

 معرفي Inner Shadow و خصوصيات آن

درس سوم : ايجاد درخشندگي

 كار با Outer Glow و Inner Glow

 تغيير رنگ Glow

 استفاده از يك طيف رنگي براي ايجاد درخشندگي

 كار با بخش Quality

درس چهارم : رنگ آميزي با Style Layer

 معرفي Color Overlay ، Gradient Overlayو Pattern Overlay

 استفاده از دستورات رنگ آميزي به صورت تركيبي 

درس پنجم : ايجاد برجستگي

 كار با دستور Bevel & Emboss

 برجسته كردن لبه هاي لايه و اعمال تنظيمات آن

 آشنايي با Contour

 اعمال بافت بصورت برجسته 

درس ششم : خط دور لايه

 استفاده از Satin

 اعمال Stroke به لايه و تنظيم خصوصيات آن 

 برجسته كردن Stroke

درس هفتم : تعريف Fill  و Opacity

 مقايسه Fill  و Opacity

 ايجاد يك بافت شيشه اي 

درس هشتم : مديريت استايلها  

 بررسي استايلها روي لايه در پانل لير 

 ايجاد ،حذف و كپي كردن افكتها 

 آشنايي با دستور Rasterize layer style

 آشنايي با Global Light

 كار با دستور Scale Effect

درس نهم : كار با Pallet Style

 آشنايي با پنل Style 

 اعمال Style  روي لايه

 ساخت يك Style  جديد

فصل شش : كار با ماسك

درس اول : آشنايي با  Mask

 معرفي انواع ماسك 

 بررسي ماسك در پنل لير 

 نمايش لير ماسك 

درس دوم : معرفي Layer Mask

 روش ايجاد Layer Mask

 تاثير رنگ سياه و سفيد در Layer Mask

 بررسي رنگ خاكستري در Layer Mask

 ايجاد Layer Mask  همراه با انتخاب 

درس سوم : كار با لير ماسك

 ماسك كردن يك تصوير 

مونتاژ يك عكس با كمك ماسك

 معرفي Indicates layer mask is linked to layer 

درس چهارم : كار با Refind  Edge

 آشنايي با Output در Refine edge

 ايجاد يك لايه جديد به همراه ماسك 

 ايجاد يك سند جديد به همراه لايه ماسك 

درس پنجم : معرفي vector mask

 معرفي و ايجاديك Vector Mask 

درس ششم : كار با پانل Propertise

 بررسي يك Vector Mask در پنل Properties 

 معرفي دستورات Mask Edge  و Color Range

 معكوس كردن محدوده Mask 

 تبديل محدوده ماسك به يك انتخاب 

درس هفتم : معرفي Clip Mask

 معرفي و ايجاد Clip Mask 

 مزاياي استفاده از Clip Mask 

 مديريت و كنترل لايه ها در Clip Mask

درس هشتم : ماسك هاي تركيبي  

 نوشتن يه متن با كمك عكس 

 تركيب لير ماسك و كليپ ماسك 

درس نهم : ماسك و Layer Style

 اعمال يك Style  به ماسك

 بررسي Style  در Clip Mask  و Layer Mask

فصل هفتم : كار با اسمارت آبجكت

درس اول : ضرورت استفاده از اسمارت آبجكت

 تعريف اسمارت آبجكت 

 مقايسه لايه اسمارت و لايه نرمال 

درس دوم : وارد كردن و ايجاد اسمارت آبجكت

 آشنايي با دستور Place 

 وارد كردن يك عكس به صورت اسمارت آبجكت 

 ايجاد اسمارت آبجكت از Mini Bridge 

 آشنايي با دستور Convert To Smart Object

 ايجاد اسمارت آبجكت با كمك Adobe Camera Raw

درس سوم : ويرايش اسمارت آبجكت

 انجام يك پروژه 

 تبديل چند لايه به يك اسمارت آبجكت 

 ويرايش اسمارت آبجكت

درس چهارم : كار با اسمارت آبجكتهاي وكتور

 وارد كردن يك اسمارت آبجكت از Adobe illustrator

 ويرايش اسمارت آبجكت در Adobe illustrator

درس پنجم : مديريت بر روي اسمارت آبجكت 

 انجام يك پروژه 

 آشنايي با دستور Replace Content

 دستورات Export Content  و Rasterize layer

فصل هشتم : اصلاح نور و درخشندگي

درس اول : آشنايي با درخشندگي تصوير

 بررسي كانالهاي رنگ در مد RGB

 تعريف كانالهاي رنگي 

 بررسي پهناي رنگي RGB و CMYK

 ته مايه خاكستري رنگ چيست 

 Shadow , midtown , highlight 

درس دوم : كنترل اتوماتيك درخشش تصوير

 كانالهاي رنگ در يك تصوير كم كنتراست 

 Auto tone ،Auto contrast و Auto Color

درس سوم : Brightness و Contrast

 معرفي Adjustment

 آشنايي با دستور Contrast brightness

 معرفي Adjustment layer

 اصلاح نور از طريق كانالهاي رنگ 

درس چهارم : اصلاح درخشنگي بخشي از تصوير

 ابزارهاي  Doge  و Burn و خصوصيات آمها

 اصلاح نور  تصوير با  Contrast brightness

درس پنجم : معرفي هيستو گرام

 معرفي پنل هيستوگرام 

 كار با Luminosity

 تشريح نمودار خطي در هيستوگرام 

 بررسي تغييرات هيستوگرام هنگام اصلاح نور

درس ششم : كار با Shadow  و Hilight

 دستور Shadow Highlight و تنظيمات آن

فصل نهم : اصلاح رنگ تصوير

درس اول : آشنايي با اصلاح رنگ تصوير

 اصلاح رنگ چيست 

 بررسي امكانات اصلاح رنگ 

 معرفي ابزار Sponge

درس دوم : كار با Level

 بررسي پنجره Level

 تغييرات  Shadow , midtown , highlight

 منظور از in put و out put در يك تصوير 

 بررسي قابليت Auto در پنجره Level

 كنترل كانالهاي رنگ با كمك Level

درس سوم : آشنايي با Hue  و Saturation

 اصلاح رنگ با كمك Hue / Saturation

 تعرفي Saturation , hue , Lightness

 تاثير گذاري بر روي رنگ مشخص 

 استفاده از گزينه Colorize 

درس چهارم : آشنايي با Curves

 آشنايي با Curve

 بررسي Out put و Input در پنجره Curve

 اصلاح رنگ و نور با كمك كانالهاي رنگ 

درس پنجم : كار با Color balance

 آشنايي با Color Balance

 ساخت يك شعله با كمك Color Balance

درس ششم : استفاده از Photo Filter

 اصلاح رنگ تصوير با كمك Photo Filter 

 درس هفتم: قديمي كردن تصوير

 مروري بر مباحث فتوشاپ پيشرفته با كمك قديمي كردن يك عكس 

درس هشتم : رنگي كردن تصوير

  رنگي كردن عكس با كمك Hue / Saturation

 رنگ آميزي پوست با كمك Color Balance 

 آشنايي با Variation

 

 

 

سيستم مورد نياز


حداقل سیستم موردنیاز
نوع حامل: DVD
سیستم عامل SP2 , windows XP , windows vista , windows 8 , windows 7 , 32bit , 64bit
مشخصات شناسنامه اثر :
ناشر اثر : موسسه فرهنگی نوین پندار
شماره شناسنامه اثر : 8-02147-047808

نظرات كاربران


ارسال نظر

امتیاز دادن به این محصول

تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.

امتیاز دیگر کاربران به این محصول (0 نفر):

.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved