آموزش ایندیزاین سی سی

آموزش گرافیک | نوین پندار
کد محصول : 15297
ناموجود

گارانتی :ايجاد كردن سند جديد

شناور كردن و جابجايي پنلها

آشنايي با  Work Space

برگرداندن محيط كاري پيش فرض

و...

 

تعداد :
قیمت : ۱۸,۸۰۰ تومان
اضافه کردن به سبد خرید
اشتراک گذاری صفحه :

محصولات مرتبط

آموزش PhotoShop CC
موجود
۲۵,۰۰۰ تومان
آموزش 9.1 2020Design
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش InDesign CC
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
رازهای حرفه ای فتوشاپ
موجود
۳۰,۰۰۰ تومان
آموزش رتوش عکس
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش InDesign CC 2015
موجود
۱۹,۰۰۰ تومان

توضيحات بيشتر


فصل يكم : آشنايي با محيط كار

مقدمه

آشنايي با محيط كار

معرفي بخشهاي محيط كاري

ايجاد كردن سند جديد

معرفي بخشهاي يك سند

مديريت پنلها

آشنايي با پنلها

شناور كردن و جابجايي پنلها

دسته بندي پنلها

دسترسي به همه پنلها

محيط كاري دلخواه

آشنايي با Work Space

بررسي Work Space ها

چيدن پنلها بصورت دلخواه

ايجاد محيط كاري جديد

برگرداندن محيط كاري پيش فرض

حذف كردن يك Work Space

تنظيمات منوها

كار با Menu Customization

تعيين Set

معرفي Application Menu

معرفي Panel Menu

مخفي كردن دستورات منو

تعيين رنگ براي دستورات خاص

كليد هاي ميانبر

اشاره اي به كليدهاي ميانبر

پنجره Keyboard Shortcut

تعيين Set

دسترسي به دستورات

تعيين كليد ميانبر جديد

فصل دوم : كنترل نماي ديد

بزرگ نمايي و كوجك نمايي

كار با ابزار Zoom

كار با ابزار Hand

كليدهاي ميانبر Zoom

آشنايي با درصد زوم

تغيير درصد بزرگنمايي با كيبرد

كنترل زوم با كمك ماوس

جابجايي در صحفات

تغيير نماي ديد با كمك پنل Page

بررسي دستورات منوي View

تنظيم نحوه نمايش

آشنايي با Display Performance

بررسي Fast Display

بررسي High quality

تغيير نحوه نمايش

Normal Mode

Preview Mode

Presentation

آشنايي با Preferences

كنترل Past board

كنترل ظاهر محيط كاري

كنترل و چيدمان پنجره ها

نحوه قرار گيري سندها

جابجايي بين سندها

نحوه چيدمان پنجره ها

ايجاد پنجره جديد از يك سند

آشنايي با خط كش و خطوط راهنما

آشنايي با Frame Edge

آشنايي با Guide

آشنايي با خط كش

تعيين واحد اندازه

تنظيم خط كش در Preferences

آشنايي با Smart Guide

فصل سوم : كنترل سندها

ايجاد كردن سند

آشنايي با New Document

آشنايي با دسته بندي صفحات

مفهوم Facing Page

آشنايي با Binding

كنترل مارجين

ذخيره سازي تنظيمات صفحه

آشنايي با document Setup

ذخيره كردن سند

نحوه ذخيره كردن سند

آشنايي با Save as

آشنايي با Save Copy

تغيير فرمت فايل

آشنايي با Revert

تنظيم حاشيه ها

كار با پنجره Margin And Columns

آشنايي با Enable layout adjustment

آشنايي با Slug و Bleed

تعريف Slug

تعريف Bleed

بررسي Bleed  و Slug در Print preview

فصل چهارم : كنترل و مديريت صفحات

كار با صفحه

توضيحات كلي در مورد صفحه

آشنايي با پنل Page

اضافه كردن صفحه

حذف كردن صفحه

تنظيمات پنل Page

جابجايي صفحات

كپي گرفتن از صفحه

كنترل ابعاد صفحه

آشنايي با Document Page Shuffle

آشنايي با ابزار Page

آشنايي با Reference Point

آشنايي با مستر پيج

آشنايي با Mater Page

آشنايي با None Master

تغيير مستر پيج صفحات

كار با مستر پيج

وارد كردن متن در مستر پيج

جابجا كردن اجزاء مستر پيج در صفحات

آشنايي با دستور Remove Local  Overwrite

جلوگيري از تغيير آبجكتها خارج از مستر پيج

شماره صفحه

وارد كردن شماره صفحه

وارد كردن شماره صفحه در مستر پيج

كاربا Section

آشنايي با پنجره Section

ايجاد Section

كنترل خصوصيات Section

فصل پنجم : شروع كار با متن

آشنايي با كادر متني

آشنايي با ابزارهاي متني

ايجاد كردن كادر متني

وارد كردن فايل متي

ارتباط بين كادرهاي متني

استفاده از Text Threads

كار با متن

وارد كردن متن

آشنايي با اجزاء متن

جابجايي بين متن

انتخاب متن

حذف كردن بخشي از متن

حذف كادر متني

وارد كردن كاراكترهاي خاص

آشنايي با Special Character

آشنايي با Special Me Character

آشنايي با White Space

آشنايي با Glyphs

وارد كردن فايل متني

وارد كردن فايل متني

بررسي نشانه گر ماوس

تنظيمات وارد كردن متن

كار با Frame Option

آشنايي با پنجره Text Frame Option

تعيين مارجين براي كادر متني

تعيين فاصله خطوط

كنترل محل قرار گيري متن

آشنايي با Auto Size

آشنايي با Base Line

آشنايي با Base Line Grid

تنظيمات Base Line Grid

ستون بندي كردن متن

ستون بندي متن

كنترل تعداد ستون

تغيير خصوصيات ستون

نوشتن متن بر روي مسير

كار با ابزار Type On Path Tool

كنترل محل قرار گيري متن

نحوه قرار گيري متن روي مسير

آشنايي با Story Editor

تعريف Story Editor

كنترل متن در Story Editor

تنظيمات ظاهري Story Editor

آشنايي با پنل Info

غلط يابي و اصلاح

تعيين نوع متن

كار با پنجره Check Spell

اضافه كردن لغت جديد

آشنايي با دستور Dynamic Spelling

تنظيمات Spelling

جستجو و جاجايي

آشنايي با پنجره Fined Cheng

جستجوي كلمه در متن

تغيير يك متن

تعيين محدوده عملكرد

آشنايي با Query

فصل ششم : كار با اشكال

اشكال پايه

شروع به رسم شكل

ترسيم چهارگوش

ترسيم دايره

ترسيم چند ضلعي و ستاره

تكثير شكل در زمان ترسيم

كار با Frame  و Path

آشنايي با فرم

مفهوم Path

آشنايي با Direct Selection

آشنايي با ابار Convert Point

كار با ابار Pen

كار با ابزار Pencil

كار با ابزار Smooth

كار با Corner Option

آشنايي با Edit Corner

كنترل گوشه هاي يك چهارگوش

كار با Corner Option

كاربا Pathphinder

آشنايي با پنل Pathphinder

كار با دستور Add

كار با دستور Sub tract

كار با دستور Intersect

كار با دستور Minus

تغيير فرم اشكال

كنترل اهرمها

آشنايي با ابزار Scissor

كنترل Path

آشنايي با Fill و Stroke

آشنايي با مفهوم Fill و Stroke

كنترل ضخامت خط

كنترل خصوصيات خط

كار با Gap Color

كنترل ابتدا و انتهاي خط

تغيير جهت ترسيم

كار با Outline Path

تبديل متن به مسير

تبديل يك كادر متني به مسير

فصل هفتم : رنگ در InDesign

آشنايي با Swatches

آشنايي با پنل Swatches

آشنايي با مفهوم Process Color

آشنايي با مفهوم Spot Color

بررسي مدهاي رنگي

ساخت رنگ جديد در Swatches

كار با كاتلوگهاي رنگي Spot

وارد كردن Swatches  از سندهاي ديگر

رنگهاي خارج از Swatches

اضافه كردن رنگهاي استفاده شده به Swatches

ويرايش و تغيير رنگ

آشنايي با مفهوم Tint

ساخت Gradient

ساخت يك طيف رنگي

كار با Gradient Option

كار با انواع طيف رنگي

كار با ابزار Gradient

آشنايي با Panel Gradient

كار با ابزار Gradient

كنترل طيف رنگ با كمك ابزار

اعمال طيف رنگي به متن چ

فصل هشتم : كار با عكس و گرافيك

وارد كردن عكس و گرافيك

آشنايي با دستور Place

وارد كردن عكس

كنترل ابعاد عكس

وارد كردن چند عكس

وارد كردن عكس در يك فرم مشخص

آشنايي با Import Option

كار با پنل لينك

آشنايي با پنل لينك

مفهوم Missing Link

مفهوم Update Link

بررسي عكسها در پنل لينك

مرتب سازي عكسها در پنل لينك

دسترسي به محل قرار گيري عكس

ويرايش تصاوير

آشنايي با دستور Edit Original

آشنايي با گزينه Edit With

كار با Fitting

كار با Fit Frame Proportionally

كار با Fit Content Proportionally

كار با Fit Frame to Content F

كار با Fir Content to Frame

آشنايي با Auto Size

كار با Center Content

كار با Clipping Path

آشنايي با دستور Clipping Path

Qr Codeوارد كردن

ساخت QR Code

كنترل رنگ QR Code

فصل نهم : مديريت اشكال

چيدمان و ترتيب اولويت نمايش

آشنايي با دستورات Arrange

آشنايي با پنل Align

كار با دستورات Align

كار با دستورات Distribute

كنترل فاصله اشكال

آشنايي با Align to Selection

آشنايي با Align key Object

آشنايي با Align to page

كار با لايه ها

آشنايي با پنل لايه ها

ايجاد كردن لايه جديد

انتقال اشكال به لايه جديد

استفاده از Layer Option

گروه بندي و قفل كردن اشكال

انتخاب شكل از پنل لايه ها

كنترل ترتيب اولويت نمايش در پنل لايه ها

مخفي كردن آبجكت از طريق پنل لير

دسته بندي و گروه كردن آبجكتها

قفل كردن آبجكت

قفل كردن لايه

نسخه برداري و جابجايي

تكثيل آبجكت

آشنايي با دستور Duplicate

آشنايي با Step And Repeat

كار با Pate in to

تغيير اندازه و چرخش

كوچك و بزرگ كردن آبجكت

آشنايي با Reference Point

بررسي مختصات آبجكت

آشنايي با پنل Transform

چرخش و چرخش آينه اي آبجكت

آشنايي با دستور Transform Again

كار با دستور Shear

Text wrap

آشنايي با پنل text Warp

كنترل متن و عكس

استفاده از Path

كار با Anchor

قرار دادن آبجكت در متن

آشنايي با Anchor

فصل دهم : كار با پانل Effect

تغيير رنگ تصوير

تغيير رنگ عكسهاي خاكستري

كار با Transparency

آشنايي با مفهوم transparency

آشنايي با پنل Effect

تغيير پوشش دهي تصوير

آشنايي با دستور Hide Content Graber

كار با سايه

استفاده از افكت Drop Shadow

آشنايي با پنجره افكت

كنترل خصوصيات سايه

اعمال سايه به ديگر آبجكتها

استفاده از افكت Inner Shadow

كار با Feather

كار با Basic Feather

كار با Directional Feather

كار با Gradient Feather

كار با ابزار Gradient Feather

كار با Emboss Bevel and

كار با افكت Other Glow

كار با افكت Inner Glow

كار با افكت Bevel And Emboss

بررسي حالتهاي مختلف Emboss

آشنايي با Global light

كار با قطره چكان

كار با ابزار Eyedropper

انتقال خصوصيات متن

آشنايي با Eyedropper Option

انتقال خصوصيات عكس

جستجو و تغيير آبجكتها

جستجو بر اساس خصوصيات عكس

كار با Find Object format Option

تغيير خصوصيات آبجكت

جستجو كادر متني

تغيير خصوصيات كادر متني

فصل يازدهم Character Formatting:

كنترل خصوصيات كاراكتر

آشنايي با پنل Character

كنترل خصوصيات Character در Property bar

تغيير فونت

تغيير سايز فونت

فاصله خطوط

كنترل خصوصيات تايپ در Preferences

كنترل فاصله بين حروف

تنظيمات ظاهري كاراكتر

كار با دستور Scale

Baseline Shift

بزرگ و كوچك بودن حروف

آشنايي با Underline Option

جستجو و جابجايي

تغيير خصوصيات ظاهري متن

كار با Find Font

آشنايي با پنجره Find Font

بررسي يك فونت در صفحه

تغيير فونت

فصل دوازدهم  Paragraph Formatting:

خصوصيات پاراگراف

آشنايي با پنل پاراگراف

تغيير خصوصيات پاراگراف

چيدمان متن

كار با Drop Caps

كار با Span و Split

آشنايي با دستور Span

آشنايي با دستور Split

ستون بندي بخشي از متن

آشنايي با Tab

آشنايي با Tab

آشنايي با پنجره تب

اتصال tab به كادر متني

تعريف tab دلخواه

آشنايي با Leader

كار با Right indent tab

كار با Paragraph Rule

آشنايي با Paragraph rule

كار با پنجره Paragraph rule

كار با Keep Option

آشنايي با Keep Option

كار با پنجره Keep Option

كار با Justification

آشنايي با Justification

كنترل فاصله حروف

كنترل فاصله كلمات

آشنايي با Kashida

ليستهاي بالت دار

ايجاد ليست

كار با پنجره Bullet and numbering

تعيين كاراكتر دلخواه

ليستهاي شماره دار

ساخت ليست شماره دار

تعيين فرمت ليست

ساخت ليست زير مجموعه

استفاده از Spatial Character

استفاده از Level

استفاده از Reset Numbering

استفاده از Start Mode

تبديل ليست به متن

فصل سيزدهم : كار با Style

كار با پاراگراف استايل

تعريف استايل

ضرورت استفاده از استايل

آشنايي با پنل پاراگراف استايل

روشهاي ساخت پاراگراف استايل

تعيين كليد ميانبر

كار با Paragraph Style option

مفهوم Based On

كار با كاراكتر استايل

آشنايي با كارايي كاراكتر استايل

آشنايي با پنل كاراكتر استايل

ساخت كاراكتر استايل

كار با Character Style Option

كار با Object استايل

كارايي آبجكت استايل

استفاده از پنل آبجكت استايل

ساخت آبجت استايل

كار با Object Style Option

تغيير و ويرايش استايل

آشنايي با دستور Redefine Style

آشنايي با دستور Break Link to Style

فصل چهاردهم : كار با جدول

ساخت جدول

كار با insert Table

معرفي استايلهاي مربوط به جدول

وارد كردن اطلاعات درون جدول

تبديل متن به جدول

ويرايش و كنترل جدول

كنترل ابعاد سطر و ستون

انتخاب سلول ، سطر ، ستون و جدول

بررسي جدول در Story Editor

كار با سطرها و ستونها

وارد كردن سطر و ستون

يكي كردن چند سلول

خرد كردن سلول به چند سلول

حذف كردن سطر و ستون

آشنايي با Table Option

استفاده از Table Option

محل قرار گيري جدول نسبت به متن

رنگ آميزي جدول

كنتر بردر جدول

استفاده Header Row

تنظيم خصوصيات سلول

محل قرار گيري متن در سلول

كنترل خصوصيات بردر سلول

استفاده از Keep With Next Row

كار با Table Style

ساخت Cell Style

ساخت Table Style

كنترل استايل جدول

فصل پانزدهم : كار با سندهاي متني بزرگ

كار با Book

Book  چيست ؟

ساخت Book

كار با پنل Book

تعيين شماره صفحه

كنترل يكپارچه استايلها

پرش بين مطالب

كار با دستور Next Page Number

كار با دستور Previous Page number

فهرست بندي

ساخت فهرست

كنترل ظاهر فهرست

ترتيب اوليت فهرست

آپديت كردن فهرست

فصل شانزدهم : خروجي و پرينت

كار با preflight

آشنايي با Preflight

استفاده از Info

ساخت Preflight Profile

بررسي عكسهاي پروژه

كنترل رنگ پروژه

كار با Package

كارايي و اهميت استفاده از Package

ساخت يك Package

پرينت

صدور دستور پرينت

تنظيمات مربوط به پرينت

استفاده از Print Preview

كار با Mark and bleed

كار با Book let

آشنايي با Booklet

تعيين ابعاد صفحه

آشنايي با Booklet Type

خروجي PDF

كار با Export Adobe PDF

كنترل كيفيت

رمز گذاري فايل PDF

خروجي متن

خروجي متن از اينديزاين

آشنايي با پنجره Script

 

 

سيستم مورد نياز


حداقل سیستم موردنیاز
نوع حامل: DVD
سیستم عامل SP2 , windows XP , windows vista , windows 8 , windows 7 , 32bit , 64bit
مشخصات شناسنامه اثر :
ناشر اثر : موسسه فرهنگی نوین پندار
شماره شناسنامه اثر : 8-02147-044806

نظرات كاربران


ارسال نظر

امتیاز دادن به این محصول

تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.

امتیاز دیگر کاربران به این محصول (0 نفر):

.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved