گارانتی :


فصل اول:    PHP چیست؟

دلایل استفاده از PHPآشنایی کلی با ساختار PHP -نحوه ایجاد لوکال هاست توسط wamp server- نحوه نوشتن یک کد php  ساده در محیط ویرایشگر متن- نحوه ایجاد فضای سفید و درج توضیحات- بررسی انواع متدها- طریقه ایجاد یک فرم دریافت اطلاعات

و...

......

تعداد :
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
اضافه کردن به سبد خرید
اشتراک گذاری صفحه :

محصولات مرتبط

آموزش Crystal Reports
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
آموزش ویژوال سی شارپ.نت...
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش JAVA
موجود
۲۲,۰۰۰ تومان
آموزش PHP مقدماتی
موجود
۱۸,۰۰۰ تومان
آموزش SQL Server 2014
موجود
۲۵,۰۰۰ تومان
آموزش Java Script
موجود
۱۹,۰۰۰ تومان
آموزش Matlab
موجود
۲۵,۰۰۰ تومان

توضيحات بيشتر


مباحث آموزشی


فصل اول:    PHP چیست؟

دلایل استفاده از PHPآشنایی کلی با ساختار PHP -نحوه ایجاد لوکال هاست توسط wamp server- نحوه نوشتن یک کد php  ساده در محیط ویرایشگر متن- نحوه ایجاد فضای سفید و درج توضیحات- بررسی انواع متدها- طریقه ایجاد یک فرم دریافت اطلاعات

 

فصل دوم :  آشنایی با متغیرها

بررسی انواع عددی در زبان PHP -بررسی رشته ها و نحوه ی استفاده از آنها- نحوه به کارگیری عملگر الحاق - آشنایی با ثابت ها و طریقه ی استفاده از آنها در برنامه ها- بررسی آرایه ها و انواع آنها - آشنایی با انواع داده ها -طریقه به کارگیری دستور gettype برای مشاهده نوع متغیر- نحوه استفاده از دستور settype برای تغییر نوع متغیرها-   بررسی متغیرهای از پیش تعریف شده- چگونگی تغییر نوع متغیرها با استفاده از روش casting

 

فصل سوم :    آشنایی با عملگر، عملوند و عبارت

بررسی عملگرهای محاسبه ای- بررسی عملگر ترکیب یا رشته ای- آشنایی با عملگر نسبت دهی مرکب- بررسی عملگرهای مقایسه ای- آشنایی با عملگرهای منطقی- نحوه ی افزایش و کاهش یک متغیر از نوع عددی صحیح- بررسی عملگرهای متفرقه- بررسی تقدم عملگرها

 

فصل چهارم:    آشنایی با ساختار شرطی if

نحوه ی استفاده از ساختار else -بررسی ساختار elseif -نحوه ی عملکرد عملگر ?-  طریقه به کارگیری ساختار while- چگونگی استفاده از ساختار do while-  آشنایی با ساختار تکرار for- چگونگی کنترل اجرای برنامه ها - نحوه به کارگیری دستور- continue آشنایی با حلقه های تو در تو- بررسی عبارت شرطی switch

 

فصل پنجم :   آشنایی با ساختار توابع

طریقه ی استفاده از یک تابع سیستمی- نحوه استفاده از چندین آرگومان در توابع-نحوه ی فراخوانی توابع به صورت پویا- حوزه ی تعریف متغیرها در یک برنامه php -دستیابی به متغیرها با استفاده از- global ثبت حالات وضعیت های ما بین فراخوانی توابع با استفاده از واژه ی کلیدی static -نحوه ی تنظیم مقادیر پیش فرض برای آرگومان ها  - چگونگی ارسال مقادیر به تابع از طریق مرجع- روش ایجاد توابع بدون نام- طریقه بررسی وجود تابع

فصل ششم :   آشنایی با ساختار کلی آرایه ها

نحوه ایجاد آرایه- بررسی آرایه های انجمنی- بررسی آرایه های چند بعدی- طریقه دسترسی به آرایه ها- پردازش آرایه هایی که با روش عددی اندیس گذاری شده اند-چگونگی پردازش عناصرآرایه با استفاده از ساختار تکرار- foreach پردازش آرایه های انجمنی با استفاده از ساختارهای تکرار

 

فصل هفتم :  طریقه ی به کارگیری تابع array_merge ( )-

نحوه ی استفاده از تابع  array_push ( ) -چگونگی حذف اولین عنصر آرایه با استفاده از تابع array_shift ( )  -طریقه بازیابی بخشی از آرایه با استفاده از تابع- array_slice نحوه مرتب سازی آرایه های با ایندکس گذاری عددی-چگونگی مرتب سازی آرایه های انجمنی- طریقه ی مرتب سازی بر مبنای کلیدهای دستیابی

 

فصل هشتم :   آشنایی با مفهوم شی گرایی

بررسی کلاس- نحوه ایجاد شی- بررسی خصوصیات شی-آشنایی با متدهای شی-نحوه ی افزودن متد سازنده به برنامه نوشته شده- آشنایی با مفهوم وراثت- طریقه ی فراخوانی متد رونویسی شده- بررسی نمونه ای از یک برنامه توارثی-  نحوه کسب اطلاعات در مورد کلاسها و اشیاء- بررسی وجود کلاسها و متدها- ذخیره و بازیابی اشیاء

 

فصل نهم:    بهره گیری از فایلها

در PHP- بررسی وجود یک فایل ، اندازه آن و زمان آخرین عملیات - طریقه ایجاد، حذف، تغییر نام،کپی و مجزا کردن مسیر فایل - نحوه ی باز کردن فایلها- نحوه نوشتن در فایل توسط تابع fwrite  و fput- نحوه ی قفل کردن فایل-تمرینی برای خواندن ، نوشتن و قفل کردن فایلها

 

فصل دهم :   طریقه ی خواندن از فایل توسط تابع fread-

طریقه خواندن کاراکترها از فایل - طریقه ی خواندن سطری از فایل با استفاده از توابع fgetss  و  fgetcsv -نحوه ی خواندن کل فایل- نحوه دستیابی تصادفی به محتویات فایلها- نحوه کار کردن با دایرکتوری ها- آشنایی با نحوه ی آپلود کردن فایل و طراحی صفحه ای به همین منظور- طریقه ی بازکردن فایل از طریق ftp یا  http -نحوه ی ضمیمه کردن فایلها- ساختن لینکی برای هر منو و وارد شدن به صفحه ی مربوط به آن در سایت

 

فصل یازدهم :   آشنایی با مفهوم بانک اطلاعاتی

کاربران بانک اطلاعاتی- مزایای بانک اطلاعاتی-انواع بانک اطلاعاتی و مقایسه آنها-انواع رابطه در بانک اطلاعاتی- بررسی فرآیند طراحی بانک اطلاعاتی- آشنایی با نرمال سازی- بررسی سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی  و معماری آن -معرفی Mysql - بررسی معماری Mysql- آشنایی با موتور Mysql

 

فصل دوازدهم :   آشنایی با شناسه های Mysql

بررسی انواع داده ها در Mysql -آشنایی با انواع رشته های Mysql- بررسی sql و نحوه استفاده از آن

 

فصل سیزدهم :   آشنایی با ساختار mysql  و پوشه های آن

طریقه ایجاد بانک اطلاعاتی- نحوه مشاهده بانک های اطلاعاتی موجود، بازکردن و حذف نمودن آنها-بررسی مجموعه کاراکترهای بانک  اطلاعاتی و تغییر بانک اطلاعاتی-آشنایی با  ساختار جدول در بانک اطلاعاتی- نحوه ی ایجاد جدول - بررسی چگونگی تغییر ساختار جدول- نحوه ایجاد تغییرات در ساختار جدول در قالب یک تمرین- نحوه تغییر نام جدول- روش ورود داده ها به جدول-چگونگی بازیابی داده ها از جدول

 

فصل چهاردهم  :   روش تغییر نام فیلدها هنگام بازیابی اطلاعات

نحوه حذف فیلدهای تکراری از جدول- طریقه بازیابی داده ها به صورت مرتب شده- عملگرها و بازیابی داده ها در mysql- عملگرهای رابطه ای (مقایسه ای )در mysql- بررسی عملگرهای  between - like – in - regexp-آشنایی با عملگرهای منطقی در mysql-  بررسی عملگرهای بیتی در mysql-  مبحث تقدم عملگرها در بانک اطلاعاتی-بازیابی تعداد محدودی از رکوردها- نحوه ی به روز رسانی داده ها

 

فصل پانزدهم :   بررسی ارتباط بین php  و mysql

انجام تقاضا در بانک اطلاعاتی و بازیابی تقاضا- بررسی توابعی مفید در بانک اطلاعاتی- بررسی تابع htmlspecialchar -آشنایی بیشتر با توابع بانک اظلاعاتی در قالب یک تمرین- نحوه ی بازیابی اطلاعات از جداول بانک اطلاعاتی و قرار دادن آن در یک جدول

 

فصل شانزدهم:    بررسی ایجاد تصاویر

آشنایی با سیستم مختصات تصویر- نحوه ترسیم خط- چگونگی ترسیم دایره یا بیضی-روش رسم چهار گوش-نحوه رنگ آمیزی نواحی تصاویر-طریقه نمایش تصویر در مرورگر-نحوه ایجاد یک صفحه به همراه متن و شکل- چگونگی ایجاد تصاویر با متن و فونت- روش تعیین ابعاد متن

 

فصل هفدهم :   بررسی نحوه ارسال ایمیل

آشنایی با نحوه عملکرد تابع mail-  طراحی صفحه ای که پست الکترونیکی را به آدرس خاصی ارسال میکند.- طراحی فرمی برای دریافت مشخصات پست الکترونیک و ارسال نامه- آشنایی کلی با کوکی ها و نشست ها- بررسی کوکی ها - نحوه حذف کوکی ها- بررسی مشکلات مربوط به کوکی ها- بررسی نشست ها یا session-  نحوه ثبت، استفاده ، حذف و خاتمه متغیرهای نشست-طراحی چندین صفحه برای متغیرهای نشست

 

فصل هجدهم:    نحوه ی پیکر بندی یک نشست

نحوه ی ایجاد صفحه ی logout- بررسی عبارتهای منظم- نحوه قرار گیری عبارات فرعی در ابتدا یا انتهای یک عبارت- چگونگی تطبیق عبارات منظم- طریقه جایگزینی زیررشته ها  توسط عبارات منظم

 

فصل نوزدهم :   بررسی انواع خطاها در php

آشنایی با خطاهای زمان اجرا- بررسی خطاهای منطقی- سطوح خطاها در php-  طریقه ی تنظیم سطوح گزارش - نحوه تنظیمات گزارش خطا- چگونگی فعال کردن خطاهای کاربر- نحوه ی اداره کردن خطاه

 

فصل بیستم:    آشنایی با پروتکل ها

آشنایی با توابع جستجو در شبکه- تمرینی جهت استفاده از توابع جستجو در شبکه- بررسی پروتکل ftp و طراحی صفحه ای برای اتصال به این سرویس دهنده- نحوه ی ارسال فایلی از کامپیوتر محلی به سرویس دهنده-  بررسی توابع مربوط به ftp- بررسی چند ویژگی مهم php- آشنایی با سریال سازی-چگونگی دریافت اطلاعاتی راجع به محیط php-  نحوه تغییر موقت محیط اجرا-طریقه برجسته کردن محتویات فایل- روش تنظیم مدت زمان اجرای برنامه

 

فصل بیست و یکم :   بررسی فایل  php.ini

 نحوه تنظیم گزینه های مفسر- طریقه تنظیم مسیر جستجوی php- طریقه اداره کردن خطاها- نحوه فعال کردن توسعه ها- تنظیم متغیرهای مربوط به توسعه ها- بررسی تنظیمات مربوط به امنیت php - پیکربندی متغیرهای فرم و آپلود کردن فایل- چگونگی افزایش کارایی مفسر php- بررسی تابع init_set

سيستم مورد نياز


حداقل سیستم موردنیاز
پردازشگر (cpu): P4
گرافیگ (video card): 512MB
حافظه (RAM): 2GB
فضای آزاد (free space): 3GB
نوع حامل: DVD
سیستم عامل SP2 , windows XP , windows vista , windows 8 , windows 7 , 32bit , 64bit
مشخصات شناسنامه اثر :
ناشر اثر : پایا نرم افزار گستر مهرگان
شماره شناسنامه اثر : 8-00097-028948

نظرات كاربران


ارسال نظر

امتیاز دادن به این محصول

تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.

امتیاز دیگر کاربران به این محصول (0 نفر):

.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved