گارانتی :


فصل اول: آشنایی با مفاهیم پایه جاوا و معرفی IDE های آن

بررسی زمینه های پیدایش جاوا ،تاریخچه جاوا و برخی ویژگی های آن

 لایه های امنیتی، زبان و کامپایلر جاوا و برخی محدودیت های Applet  ها

آشنایی با مفاهیم شی گرایی، تجرید و کپسوله سازی

بررسی مفهوم وراثت (inheritance) و چند شکلی (Polymorphism)

مروری بر جاوا و علت اهمیت آن برای اینترنت و بررسی مشکل امنیت و قابل حمل بودن

و...

........

تعداد :
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
اضافه کردن به سبد خرید
اشتراک گذاری صفحه :

محصولات مرتبط

آموزش XML
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
آموزش سی شارپ.نت
موجود
۲۵,۰۰۰ تومان
آموزش Java Script
موجود
۱۹,۰۰۰ تومان
آموزش HTML
موجود
۱۹,۰۰۰ تومان
آموزش JAVA
موجود
۲۲,۰۰۰ تومان
آموزش Ajax
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
آموزش حرفه ای PHP
موجود
۲۲,۰۰۰ تومان
آموزش Crystal Reports
موجود
۲۵,۰۰۰ تومان

توضيحات بيشتر


مباحث آموزشی


       

 

فصل اول: آشنایی با مفاهیم پایه جاوا و معرفی IDE های آن

بررسی زمینه های پیدایش جاوا ،تاریخچه جاوا و برخی ویژگی های آن

 لایه های امنیتی، زبان و کامپایلر جاوا و برخی

                                         محدودیت های Applet  ها

آشنایی با مفاهیم شی گرایی، تجرید و کپسوله سازی

بررسی مفهوم وراثت (inheritance) و چند شکلی (Polymorphism)

مروری بر جاوا و علت اهمیت آن برای اینترنت و

                                بررسی مشکل امنیت و قابل حمل بودن

  بررسی خصلت های جاوا

 بررسی نحوه عملکرد جاوا و انواع نسخه های آن

  معرفی IDE های جاوا

فصل دوم: شروع کار با Intellij IDEA و معرفی انواع داده ها

و پیغام های خطا

ایجاد پروژه جدید در Intellij و نحوه ایجاد Package و کلاس

ایجاد و اجرای یک برنامه

  تنظیمات اجرای برنامه و اجرای برنامه توسط خط Command

  آشنایی با انواع داده های پایه در جاوا

نحوه معرفی انواع داده های صحیح

  انواع داده های اعشاری با ممیز شناور

نحوه تعریف و استفاده از متغیرهای نوع Char

آشنایی با استفاده از داده Boolean و انواع Literal ها

آشنایی با مقدار دهی پویا به متغیرها و محدوده

                                    دستیابی و دوره حیات متغیرها

آشنایی با تبدیل و Casting

آشنایی با دستور Println و Print

آشنایی با پیغام های خطا

آشنایی با انواع کامنت ها

آشنایی با ویژگی Code completion و Debug کردن پروژه

فصل سوم: آشنایی با انواع عملگر ها در جاوا و تقدم آنها

آشنایی با عملگرهای حسابی پایه و باقی مانده تقسیم و تخصیص

آشنایی با عملگرهای افزایش و کاهش

کار با عملگرهای بیتی

 شیفت به چپ  شیفت به راست

عملگرهای بیتی و تخصیص و رابطه ای

عملگرهای منطقی بولی و اتصال کوتاه

عملگر تخصیص و If then else  

تقدم عملگرها

ارتقاء خودکار انواع داده ها در عبارتها و آشنایی

                                      با قوانین ارتقاء انواع داده ها

فصل چهارم:آشنایی باعبارات شرطی،دستورهای تکراروآرایه ها

آشنایی با دستور If

آشنایی با if های تودر تو و دستور if else if

 دستور Switch  

 عبارات Switch تو درتو

دستور تکرار While  

دستور تکرار Do-While

آشنایی با حلقه For

بررسی برخی از اشکال حلقه For و For-each

استفاده از حلقه های تو درتو و عبارات

                            پرش Break،Continue و Return

آشنایی با نحوه تعریف و استفاده از آرایه های تک بعدی

آشنایی با نحوه تعریف و استفاده از آرایه های چند بعدی

آشنایی با مقداردهی آرایه های چند بعدی و دیگر روش های تعریف

 آرایه و نکاتی درباره رشته ها

فصل پنجم:آشنایی با کلاس ها ، سازنده ها، قابلیت

بازگشت و کنترل دستیابی

آشنایی با اصول اولیه اشیا و کلاس ها

نحوه تعریف یک کلاس

معرفی متدها و افزودن متد به کلاس

آشنایی با Constructor یا سازنده ها و متد Finalize

Overload•  کردن متدها و بررسی روند ارسال پارامترها

آشنایی با قابلیت بازگشت در جاوا

کنترل دستیابی

آشنایی با متغیرهای Static و آرگومانهای با طول متغیر

فصل ششم:مفاهیم وراثت، چندشکلی،

Override،Dispatch و کلاس Object

آشنایی با مفهوم ارث بری و چند شکلی

نحوه ارث بري از یک کلاس

کاربرد کلمه کلیدی Super

ایجاد یک سلسله مراتب چند سطحی و بررسی زمان فراخوانی

Constructor ها

Override• کردن متدها

توزیع یا dispatch پویای متدها و به کار بردن لغو روش

استفاده از کلاس های مجرد

استفاده از Final با وراثت و برای جلوگیری از وراثت

کلاس

Object مروری بر آرایه ها

بررسی کلاس String و Overload کردن متغیرهای Varargs

فصل  هفتم:بسته ها و رابط ها

آشنایی با مفهوم بسته بندی یا Encapsulation

نحوه تعریف یک بسته

درک مفهوم Classpath

محافظت دسترسی(Access protection)

وارد کردن بسته ها

آشنایی اولیه با رابط ها

تعریف نمودن یک رابط

 پیاده سازی رابط ها

دسترسی به پیاده سازی ها از ارجاعات رابط

                                          و پیاده سازی نسبی

استفاده از متغیرها در رابط ها و گسترش رابط ها

فصل هشتم:رشته ها و متدهای کار روی آنها

آشنایی با تعریف رشته ها و استفاده از آن ها

 Constructor کلاس String مشاهده طول رشته ها ،

                          لیترال های رشته ای و ادغام رشته ها

متد استخراج کاراکترها و متدهای مقایسه رشته ها

جستجوی رشته ها

تغییر رشته ها و استفاده از متدهای

Substring،Concat،Replace                          و  Trim

 تبدیل داده ها با استفاده از value of  و تغییر

                                     بزرگی و کوچکی کاراکترها

معرفی چند متد دیگر کلاسstring و معرفی

                                      کلاسString Buffer

آشنایی با متد های Capacity،Length

               ،ensure capacity، set length و  Set char At

استفاده از متد های getchars،Append و Insert

استفاده از متدهای Reverse

                  ، Delete، Delete char At  و Replace

 معرفی سایر متدهای stringBuffer و String Builder

 معرف کلاس Array و متدهای آن

آشنایی با کلاس Vector و کلاس Stack

فصل  نهم: آشنایی با استریم ها و خواندن ورودی

از کنسول و خواندن و نوشتن فایل

آشنایی با استریم ها و معرفی کلاس های استریم بایتی

آشنایی با کلاس هاس استریم های کاراکتری

                                 و استریم های از پیش تعریف شده

 خواندن ورودی های کنسول و خواندن کاراکترها

خواندن رشته ها و ایجاد یک Editor ساده

نوشتن خروجی کنسول و آشنایی با کلاس Printwriter

خواندن از فایل و نوشتن در آن

مدیریت حافظه در Java و نحوه عملکرد garbage collector

فصل  دهم: استفاده از استثنائات و کنترل و مدیریت خطا

استفاده از استثنائات و آشنایی با انواع آن ها

 استفاده از Try  و catch

 جملات Catch چندگانه

 دستورات تو در تو شده Try

ایجاد استثناء با روش Throw

 کنترل خطا با روش Throws

استفاده از Finally در کنترل خطا

استثنائات توکار جاوا و ایجاد زیر کلاس استثناء

فصل  یازدهم: واسط گرافیکی جاوا ، Swing  

و انواع مدل های لایه بندی

معرفی ابزارهای تولید واسط های گرافیکی در جاوا Awt و Swing

معرفی تکنیک های مدیریت لایه بندی و آشنایی با دستورات ساخت

 پنجره و سایر کامپوننت ها

 ایجاد لایه بندی Border layout  برای یک فرم

 ایجاد مدل لایه بندی box Layout و تغییر سایز و مکان کامپوننت ها در Box Layout

 ایجاد فضای خالی میان کامپوننت ها و استفاده از کامپوننت ها ی نامرئی

  آشنایی با مدل لایه بندی CardLayoutمختصری در مورد Event Handling

بررسی چند مثال دیگر از مدل لایه بندی CardLayout

آشنایی با مدل لایه بندی Flow Layout

 آشنایی با لایه بندی Grid Bag Layout، Group Layout، Spring Layout و Border Layout

تعیین حد و مرز کامپوننت های Swing توسط Border  ها

فصل  دوازدهم: کلاس های  Swing(بخش اول)

کلاس JFrame  و ایجاد یک frame و تعیین عنوان و اندازه آن

تعیین محل نمایش فریم در صفحه نمایش

تغییر ظاهر گرافیکی JFrame

 تغییر آیکون JFrame

کنترل دکمه Close بالای فرم

بررسی ساختار فریم ها در جاوا و لایه بندی فریم

بررسی کلاس JLayered pane و ارتباط آن با JFrame

آشنایی با کلاس های JTextField و JPassword Field

شرح کلاس Jtext Area  و JPOPUP Menu

آشنایی با کلاس J Lable

آشنایی با کلاس JButton

 اضافه کردن Action  به دکمه

آشنایی با کلاس JcheckBox

 آشنایی با کلاس JPanel

فصل  سیزدهم: کلاس های Swing(بخش دوم)

آشنایی با کلاس JSliders

 آشنایی با کلاس دیالوگ

نحوه ایجاد دیالوگ های خاص و دیالوگ های ورودی

کلاس تایمر

 آشنایی با کلاس Jlist

 آشنایی با کلاس JTree

افزودن Tooltip به گره های یک درخت

 کلاس JTable

 اضافه کردن خاصیت scroll به Table و تنظیم عرض ستون ها و تغییر رنگ سرستون

 ساختن مدلی از جدول

کلاس JFileChooser

فصل چهاردهم: ارتباط پایگاه دادهAccess باجاواواستفاده ازآن

طرز ایجاد پایگاه داده در Access 2013

 ایجاد یک ODBC

ایجاد ارتباط با بانک اطلاعاتی Access توسط ODBC در جاوا7

اتصال به بانک Access به طور مستقیم و بدون ODBC

طرز درج عنوان داده ها در Database بدون GUI

طرز تغییر و حذف مقدار داده ها در Database بدون GUI

نمایش تمام رکورد ها در Database بدون GUI

مدیریت Database با استفاده از GUI و نمایش رکورد در فرم

ایجاد دکمه های پیمایش بانک اطلاعاتی در فرم

طرز قرار دادن کلیدهای Insert و Save جهت ثبت رکورد جدید

طرز قرار دادن کلیدهای Update و Delete بروزرسانی و حذف رکورد

فصل پانزدهم: استفاده از MySQL  و ایجاد فایل jar  از پروژه

نصب MYSQL

افزودن کانکتور MySQL  به برنامه Intellij Idea

ایجاد کانکشن بین MySQl و جاوا

ایجاد کلاس Statement و استفاده از آن

ایجاد پایگاه داده و جدول در MySql  توسط کدهای جاوا

ذخیره داده در جدول و نمایش آن

ساخت فایل اجرایی Jar  از پروژه

FTP server

 

سيستم مورد نياز


حداقل سیستم موردنیاز
پردازشگر (cpu): P4
گرافیگ (video card): 512MB
حافظه (RAM): 2GB
فضای آزاد (free space): 3GB
نوع حامل: DVD
سیستم عامل SP2 , windows XP , windows vista , windows 8 , windows 7 , 32bit , 64bit
مشخصات شناسنامه اثر :
ناشر اثر : پایا نرم افزار گستر مهرگان
شماره شناسنامه اثر : 8-13394-044173

نظرات كاربران


ارسال نظر

امتیاز دادن به این محصول

تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.

امتیاز دیگر کاربران به این محصول (0 نفر):

.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved