کد محصول : 14773
موجود

گارانتی :


فصل اول: آشنایی با سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS)

امکانات مورد نیاز نصب SQL Server و بررسی استراتژی های مهاجرت به آن

نگاهی کوتاه بر اشیای پایگاه داده              

-بررسی انواع بانک های اطلاعاتی

تعاریف اولیه ثبت تراکنش ، جداول، شاخصها، تریگر و قیود

تعاریف اولیه FileGroup، دیاگرام،View،روال، توابع، امنیت ، قوانین و پیش فرضها

-انواع داده تعریف شده توسط کاربر و Sql Server

...و

........

تعداد :
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
اضافه کردن به سبد خرید
اشتراک گذاری صفحه :

محصولات مرتبط

آموزش حرفه ای PHP
موجود
۲۲,۰۰۰ تومان
آموزش Visual Basic 6.0
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
آموزش JAVA
موجود
۲۲,۰۰۰ تومان
آموزش ویژوال سی شارپ.نت...
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش Java Script
موجود
۱۹,۰۰۰ تومان
آموزش ++C
موجود
۱۹,۰۰۰ تومان
آموزش ASP.Net 2013
موجود
۲۵,۰۰۰ تومان
آموزش Crystal Reports
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
آموزش Matlab
موجود
۲۵,۰۰۰ تومان

توضيحات بيشتر


مباحث آموزشی


         

 

                    

                 

 

فصل اول: آشنایی با سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS)

امکانات مورد نیاز نصب SQL Server و بررسی استراتژی های مهاجرت به آن

نگاهی کوتاه بر اشیای پایگاه داده              

-بررسی انواع بانک های اطلاعاتی

تعاریف اولیه ثبت تراکنش ، جداول، شاخصها، تریگر و قیود

تعاریف اولیه FileGroup، دیاگرام،View،روال، توابع، امنیت ، قوانین و پیش فرضها

-انواع داده تعریف شده توسط کاربر و Sql Server

نوع داده Geography                                 

- نوع داده Geometry

انواع داده DateTime2، DATETIMEOFFSET، TIME،DATE، HierarchyID

آشنای با داده های Null، شناسه های SQL برای اشیا و قواعد نام گذاری

مروری بر سیستم های پایگاه داده و نرمال سازی

فصل دوم: آشنایی با SQL Server Management Studio

آشنایی با ServerType و ServerName در پنجره Connect to Server                        

- انواع تعیین هویت و ساختن Connection

آشنایی با محیط Query Window

دریافت نتایج به صورت متنی، جدولی و گرافیکی

آشنایی با DB combobox و پنجره Object Explorer

افزودن (Attach) و حذف (Dettach) کردن دیتابیس ها در SQL Server

فصل سوم: ایجاد و تغییر جداول

- نام اشیا و الگو در SQLServer

الگوی پیش فرض dbo، نام بانک اطلاعاتی و نام سرور

طرز ایجاد یک بانک اطلاعاتی با استفاده از کد

ایجاد بانک اطلاعاتی Accounting با استفاده از کد

طریقه ایجاد جدول با استفاده از کد

ایجاد جدول Customers با استفاده از کد  

-  دستور Alter database                             

- دستور Alter table                           

- آشنایی با دستور Drop                 

-ایجاد بانک اطلاعاتی از طریق GUI            

- ایجاد جدول از طریق GUI                       

-فصل چهارم:آشنایی با قیود

- آشنایی با مفهوم قید            

-بررسی انواع قیود و چگونگی نام گذاری قید

بررسی قیود PrimaryKey                 

- بررسی قیود foreign Key

 ایجاد یک جدول خود ارجاع                   

-بررسی اعمال پشت سرهم

بررسی اعمال دیگر cascade و چگونگی دو جهته بودن کلید خارجی

 بررسی قیود Unique               

-بررسی قیود check  و Default

نحوه غیر فعال کردن قیود و بررسی گزینه With No Check

                            بررسی Rules و Defaults، هم خانواده های قیود

ایجاد محدودیت توسط تریگرها برای یکپارچگی داده

فصل پنجم:تعیین رابطه،دیاگرام و شاخصها

ساختارهای ذخیره سازی و شاخصها در SQL Server

انواع شاخص و پیمودن شاخص -ایجاد شاخص ها 

- ایجاد شاخص های XML

ایجاد شاخص با table Designer

ایجاد ایندکس به وسیله object explorer حذف شاخص ها

                   و استفاده از tuning Advisor و نگه داری شاخص ها

تعیین رابطه بین جدول ها                              

- نمودار رابطه پایگاه داده

آشنایی و مرور مفاهیم Performance Tuning

نحوه ایجاد Column Stored Index در SQL Server 2014

فصل ششم:دستوراتT-SQL                          

-دستورات اولیه T-SQL

- دستورSelect  و قسمت Form

-بررسیWhere

بررسی عبارت Order by          

-گروه بندی داده ها به وسیله  Group by

توابع جمعی یا Aggregative

قرار دادن شرط در گروه ها با استفاده از Having

خروجی XML و گزاره های Distinct و All

اضافه کردن داده ها با استفاده از دستور Insert

عبارت Insert Into … Select

تغییر در مقادیر ستونها توسط دستور Update

بررسی دستور Delete                                             

- جداول موقت

بررسی Top، خروجی DML، WaitFor و مدیریت صرف نظر از تراکنش

فصل  هفتم:انواع دستورات Join

بررسی مفاهیم Join    

-بررسي Inner Join   

- امتحان یک Join  ساده                        

- امتحان join  های پیچیده تر                       

- بررسي Outer Join

دیدن دو طرف با FullJoin ها و آشنایی با CrossJoin

بررسي UNION ،  INTERSECT،EXCEPT

فصل هشتم:آشنایی با View                             

 -بررسی مفهوم View                

-دیدگاه ها به عنوان فیلتر                                  

- دیدگاه های پیچیده تر

توابع Date Add ، Convert و استفاده از دیدگاه برای تغییر تاریخ

بررسی with check option و ویرایش دیدگاه به وسیله T-SQL

ایجاد و ویرایش دیدگاه ها در Management Studio

رمزگذاری دیدگاه ها و مقید سازی به الگو

شبیه کردن دیدگاه به یک جدول با View-metadata

                                        و بررسی دیدگاه های شاخص دار                 

فصل  نهم: کنترل اجرای برنامه

متغیرها     

- بلوک و پردازش شرطی     

 

-دستور  case 

-دستور GoTo

حلقه ها ، دستور break و continue

دستورات Try-catch و مدیریت خطاها و دستورات Transaction

Debug کردن اسکریپت

فصل  دهم: کرسر (Cursor)

آشنایی با کرسرها                                      

- استفاده و ساخت کرسرها

کارکردن با سطرها از طریق یک کرسر

گرفتن سطرها با تعیین محل دقیق و نسبی و استفاده از کرسر Firehose

به روز در آوردن و حذف کردن سطرها با یک کرسر

بررسی وضعیت کرسرهای T-SQL

فصل  یازدهم: روالهاي ذخيره شده (Stored procedure)

آشنایی با رویه های ذخیره شده   

- استفاده از رویه های ذخیره شده

استفاده از Object Explorer با رویه های ذخیره شده

ساختن رویه های ذخیره شده ساده

ساخت یک Sp  با یک پارامتر ورودی

ساخت Sp  و تعیین مقدار پیش فرض پارامترها

ساخت SP با پارامتر خروجی    

- ساخت SP  با یک مقدار بازگشتی

فصل  دوازدهم: آشنایی با تریگر

آشنایی با تریگرها                                         

- ایجاد تریگرها

تغییر و حذف و مدیریت تریگرها

توسعه و بهبود DDL برای Trigger ها در SQL Server

استفاده از تریگر برای محدود کردن عمل Alter و Drop

فصل  سیزدهم: آشنایی با توابع

توابع در SQL Server            

-توابع سیستمی

توابع سیستمی مرتبط با نوع داده تاریخ و ساعت، Geometry، Geography

ساختن توابع اسکالر                                  

- ایجاد توابع جدولی

نحوه استفاده از توابع سفارشی کاربر - توابع بازگشتی(تکنولوژی CTE)

فصل  چهاردهم:  آشنایی با امنیت در SQL Server

بررسی مفاهیم امنیت در SQl Server

تعیین ترفندهای امنیتی در ویندوز

تعریف User  در دو سطح ویندوز و SQL Server

تعریف Role برای User

تغییر دسترسی کاربر و مشاهده کاربران پایگاه داده

آشنایی با Database Scheme و اتصال به SQL Server

بررسی دسترسی های Userمشاهده ، تعریف و بررسی رولها

فصل پانزدهم: بررسی Query های پیشرفته

ایجاد زیر Query  ها

ایجاد Full Text Index ، Full Text Catalogو  Full text Search

عملگر PIVOT ، تابع Row-Number و دستور Output

آشنایی با توابع Rank،  Denserankو NTILE

عبارت Grouping sets،Cube  و Rollup

پارامترهای Table Type، Table-Valued سازنده Table Value

عبارت Merge

ستونهای پراکنده یا Sparse

بررسی قابلیت پارتیشن بندی در آرشیو جداول بانک های اطلاعاتی SQL Server

استفاده از قابلیت پارتیشن بندی

فصل شانزدهم: روشهای تولید Job و Backup

نحوه Back up  گرفتن

تنظیم زمانبندی Back up  گیری و آشنایی با SQl Server Agent

تعریف Job                             

- ایجاد زمانبندی برای Job

مشاهده پایان اجرا و خطاهای Job

ارسال خطا به کاربران

آشنایی با دستورات Import ، Export و Restore

آشنایی و بررسی SQL Server Profiler

فصل هفدهم: یکپارچگی XML

آشنایی با XML  و نوع داده XML طبیعی و ایجاد جدول با آن

آشنایی با انواع داده XML نوع دار قوی و رجیستر کردن طرح واره و ارتباط ستون ها با آن   

- بازیابی یک طرح واره XML رجیستر شده

آشنایی با متدهای نوع داده XML

ایندکس های XML               

-  بررسی بخش For XML

تولید طرح واره XSD  درون برنامه ای

بررسی کلمه کلیدی Open XML

Analysis Server و  دیدگاه های کاتالوگ XML  سیستم

فصل هجدهم: ویژگی های جدید SQL Server 2014

معرفی کلی تغییرات SQL Server 2014

معرفی نسخه جدید SQL Server 2014 و بهبود عملکرد آن

معرفی ویژگی Always on failover Cluster Instances(FCI) و بهبود فرآیند Backup

بررسی چند قابلیت بهبود یافته در SQL Server 2014

بررسی بهبود امنیت در SQL Server 2014

معرفی نسخه های مختلف SQL Server 2014

فصل نوزدهم: ایجاد جداول بهینه شده توسط قابلیت In-Memory OLTP

معرفی قابلیت In-Memory OLTP

معماری و اصول In-Memory OLTP

مفاهیم و اصطلاحات In-Memory OLTP

سخت افزارو نرم افزارهای مورد نیاز برای جداول بهینه شده و موارد استفاده از In-Memory OLTP

انتقال برنامه ها و جامعیت با In-Memory OLTP

استفاده از Memory Optimization Advisor برای انتقال داده ها از جداول روی دیسک ها و تحلیل نتایج

استفاده از In-Memory OLTP

اجرای کوئری ها برای نمایش عملکرد با استفاده از جداول بهینه شده

 

 

 

سيستم مورد نياز


حداقل سیستم موردنیاز
پردازشگر (cpu): P4
گرافیگ (video card): 512MB
حافظه (RAM): 2GB
فضای آزاد (free space): 3GB
نوع حامل: DVD
سیستم عامل SP2 , windows XP , windows vista , windows 8 , windows 7 , 32bit , 64bit
مشخصات شناسنامه اثر :
ناشر اثر : پایا نرم افزار گستر مهرگان
شماره شناسنامه اثر : 8-13394-045099

نظرات كاربران


ارسال نظر

امتیاز دادن به این محصول

تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.

امتیاز دیگر کاربران به این محصول (0 نفر):

.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved