کد محصول : 18254
ناموجود

گارانتی :ایجاد دیوار فاز دو

معرفی عملکرد لایه ها 

تعریف لایه سازه ای  

تعریف لایه ملات  

تعریف لایه عایق 

تعریف لایه سطح نهایی 

تعریف لایه membranes layer 

نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها  

تعیین متریال برای لایه های دیوار 

ایجاد هاشور در نما  

ایجاد هاشور در برش  

ترسیم دیوار لایه بندی شده

ترسیم دیوارهای متقاطع 

همخوانی لایه های دیوراهای مجاور 

ویرایش دیوار 

و.....

تعداد :
قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
اضافه کردن به سبد خرید
اشتراک گذاری صفحه :

محصولات مرتبط

آشنایی با قطعات خودرو
موجود
۱۲,۰۰۰ تومان
آموزش Revit 2015
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
مهندسی مکانیک
موجود
۶۰,۰۰۰ تومان
آموزش Matlab 2015
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش ArtCAM 2010
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان
آموزش Matlab 2014
موجود
۱۸,۰۰۰ تومان
آموزش Arc GIS
موجود
۱۸,۰۰۰ تومان

توضيحات بيشتر


لیست دروس


فصل اول : ایجاد دیوار فاز دو

معرفی عملکرد لایه ها 

-           تعریف لایه سازه ای  

-           تعریف لایه ملات  

-           تعریف لایه عایق 

-           تعریف لایه سطح نهایی 

-           تعریف لایه membranes layer 

نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها  

تعیین متریال برای لایه های دیوار 

-           ایجاد هاشور در نما  

-           ایجاد هاشور در برش  

ترسیم دیوار لایه بندی شده

ترسیم دیوارهای متقاطع 

 -          همخوانی لایه های دیوراهای مجاور 

ویرایش دیوار 
  Edit Profile  

  Wall Sweep 

 Wall Revel 

محل ترسیم کف در تقاطع با دیوار 

-           ترسیم کف در نقشه های فاز یک  

-           ترسیم کف در نقشه های فاز دو  

 فصل دوم : کف، بام و سقف کاذب

لایه بندی کفها ، سقف کاب  ، بامها  

-           لایه بندی سازه ای  

-           لایه بندی ملات  

-           لایه بندی عایق 

-           لایه بندی سطح نهایی 

-           لایه بندی membranes layer 

کف سازی سازه ای ، کف سازی معماری  

-           ایجاد کف سازه ای  

-           ایجاد کف معماری  

ایجاد کف شیبدار  

-           تعیین شیب در کف  

ایجاد بام و سقف کاذب شیب دار  

-           ایجاد شیب با استفاده از Slop Arrow 

فصل سوم : ترسیم دیوار Curtain wall 

معرفی Curtain wall ها  

-           تعریف Curtain Wall 

-           تعریف Store front 

-           تعریف Exterior Glazing 

بخشهای تشکیل دهنده Curtain wall 

-           شناخت پنل  

-           شناخت Mullion 

-           شناخت Grid 

تنظیمات Grid ها در حالت Store Front 

-           تعیین فاصله افقی  

-           تعیین فاصله عمودی  

-           الگوهای چیدمان  

تنظیمات Mullion ها در حالت Store Front 

-           ایجاد Mullion های افقی  

-           ایجاد Mullion های عمودی  

-           تعیین سطح مقطع Mullion ها 

تنظیمات Panel ها در حالت Store Front 

-           تعیین متریال پنلها  

-           تعین نوع پنلها  

-           تغییر پنلها  

قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش اول  Store Front  قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش دوم Store Front 

ایجاد Grid, Mullion بر روی Curtain wall 

-           نقشه بندی Curtain wall  

-           قاب بندی Curtain wall 

قرار دادن درب و پنجره بر روی Curtain Wall 

-           نحوه اضافه کردن درب به Curtain wall 

-           نحوه اضافه کردن پنجره به Curtain wall 

کار با Exterior Glazing و تفاوت آن با Store Front و Curtain Wall 

-           معرفی Exterior Glazing 

-           مقایسه Exterior Glazing با Store front  و Curtain wall 

فصل چهارم : Component  

قرار دادن مبلمان در نقشه Place Component 

فصل پنجم : کار با پله 

ویرایش پله متریال ، گرافیک ، سازه  

-           تعیین بخشهای مختلف پله  

-           تعیین نحوه نمایش پله  

-           تعریف بخش سازه ای پله  

ویرایش پله ویرایش کف پله ها  

-           تعیین قطر کف پله  

-           تعیین متریال کف پله  

-           مشخص کردن میزان پیش آمدگی پله ( دماغه )  

-           تعیین سطح مقطع دماغه  

ویرایش پله کار با پیشانی پله  

-            تعیین قطر پیشانی پله   

-           تعیین متریال پیشنانی پله  

-           نحوه اجرای پیشانی پله 

فصل ششم : Structure 

معرف Tab Structure 

-           معرفی سازه  

-           معرفی فونداسیون  

آکس بندی و Grid 

-           نحوه آکس بندی یک پروژه  

ستون گذاری  

-           ستون گذاری بر مبنای آکس بندی  

-           تعیین سطح مقطع ستون  

-           تعیین نوع سازه ستون  

تیر ریزی - تیر اصلی  

-           تیر ریزی بر مبنای ستون گذاری  

-           تعیین سطح مقطع تیر ریزی   

-           تعیین نوع سازه تیر ریزی   

تیر ریزی - تیر فرعی

-           تیر ریزی فرعی بر مبنای تر ریزی اصلی  

-           تعیین سطح مقطع تیر ریزی   

-           تعیین نوع سازه تیر ریزی   

خرپا  

-           ایجاد یک خرپا  

-           تعیین شکل خرپا  

-           ویرایش بخشهای مختلف خر پا  

بادبند  

-           ایجاد یک بادبند  

-           تعیین شکل بادبند  

-           ویرایش باد بند  

فنداسیون و Template view 

فونداسیون ها  

-            معرفی انواع فونداسیون  

-           پی منفرد  

-           پی نواری  

-           پی گسترده  

فصل هفتم : کار  با Family و Component 

معرفی مفهوم Family , Component و انواع آنها  

 

-           آشنایی با Family 

-           آشنایی با Component 

-           مقایسه Family و Component 

Component - Model place 

-           ایجاد سطح مقطع دلخواه در پروژه  

Extrusion 

Blend 

Revolve 

Sweep 

Sweep blend 

ایجاد   void  با Extrusion , Blend , Revolve 

 ایجاد void (Sweep) 

ساخت Family  بخش اول  

-           ایجاد بلوک  

-           ذخیره سازی بلوک  

-           باز خوانی بلوک  

ساخت Family  بخش دوم  

-           ویرایش بلوک  

فصل هشتم : Mass Modeling 

آشنایی با Mass Modeling 

معرفی فضای Mass و نکات کاربردی  

ویرایش اجزاء یک حجم و Extrusion در Mass Modeling 

-           ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Extrusion

 -          مفهوم نقطه در حچم  

-           مفهوم خط حجم  

-           مفهوم صفحه در حجم  

کار با Blend در Mass 

-           ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از blend 

کار با Revolve در Mass 

-           ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Revolve 

کار با Sweep و Sweep blend در Mass  

-           ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Sweep blend 

ایجاد حجم از یک Mass  

-           وارد کردن Mass در صفحه 

-           ایجاد طبقات  

-           ایجاد بام  

-           ایجاد دیوار  

-           ایجاد دیوار شیشه ای  

فصل نهم : سایت و توپو گرافی

 معرفی سایت و ایجاد توپوگرافی 

-           تعیین ارتفاع نقاط مبنا روی نقشه  

ایجاد بتا و Component بر روی توپوگرافی  

-           ایجاد سطح صاف بر روی توپوگرافی 

 -          قرار دادن آبجکت منطبق با سطح توپوگرافی 

ویرایش توپوگرافی بخش اول  

-           تعیین تراز توپو گرافی  

-           تعیین محدوده کار بر روی توپوگرافی  

ویرایش توپوگرافی بخش دوم 

-           تفاوت برش و سطح ثانویه در توپوگرافی  

ویرایش توپوگرافی بخش سوم  

-           تلفیق سطوح توپوگرافی 

کار با Graded Region 

-           ایجاد یک کپی از سطح توپوگرافی بر مبنای محیط  

-           ایجاد یک کپی از حجم توپوگرافی  

فصل دهم :نامگذاری فضاها و تعیین حدود

تعریف Room و عملکرد آن  

-           مفهوم واژه Room 

-           نام گذاری فضا ها  

-           تعیین مساحت هر فضا  

 Legend گذاری نقشه  

تعریف Area و عملرکد آن  

-           مفهوم واژه Area 

-           نام گذاری فضا ها  

-           تعیین مساحت هر فضا  

 Legend گذاری نقشه  

فصل یازدهم : Annotate 

اندازه گذاری و کد گذاری نقشه  

-           انواع روشهای اندازه گذاری  

-           تعیین زاویه  

-           تعیین طول  

-           تعیین مختصات جغرافیایی  

-           تعیین کد ارتفاعی  

-           نگارش میزان شیب  

ویرایشگرها و جزئیات نقشه  

-           استفاده از خط جزئیات  

-           ایجاد هاشور مثبت  

-           ایجاد هاشور منفی  

ایجاد Detaille و ویرایش آن  

-           ایجاد دیتیلینگ  

-           ویرایش جزئیات ایجاد شده  

  Tag بندی و تعیین مشخصات جزئیات نقشه  

-           تیپ بندی در و پنجره  

-           تگ زدن جزئیات  

فصل دوازدهم : شیت بندی

شیت بندی  

-           ایجاد سایزهای مختلف ورق کاغذ  

-           نحوه ایجاد تایتل دلخواه  

-           قرار دادن نقشه ها در شیت 
 

فصل سیزدهم : متره و بر آورد

متره و برآورد  

-           تعریف متره و برآورد در Revit 

-           معرفی انواع روشهای متره و بر آورد  

-           ویرایش متره و بر آورد محاسبه شده  

فصل چهاردهم : رندرینگ 

 بخش اول  

-           ایجاد متریال  

-           ویرایش متریال  

بخش دوم  

-           قرار دادن دوربین در فضا  

-           تنظیم ارتفاع دید ناظر  

-           تنظیم زاویه دید ناظر  

بخش سوم  

-           تنظیم نور و سایه  

-           تنظیم جهت تابش خورشید  

-           تنظیم زاویه تابش خورشید  

-           تنظیم زمان تابش  

-           تنظیم فصل و موقعیت جغرافیایی تابش  

بخش چهارم  

-           معرفی پنجره رندرینگ  

-           تعیین رزولوشن رندر  

-           تعیین نوع رندر ( داخلی یا خارجی ( 

-           تعیین نحوه تابش ( نور پردازی طبیعی یا مصنوعی

-           آسمان و پس زمینه  

-           ذخیره سازی عکس در محیط Revit 

-           ذخیره سازی عکس خارج از محدوده  

   

 

 
 

سيستم مورد نياز


حداقل سیستم موردنیاز
نوع حامل: DVD
سیستم عامل windows 8 , windows 7 , 32bit , 64bit
مشخصات شناسنامه اثر :
شماره شناسنامه اثر : 8-02147-048922

نظرات كاربران


ارسال نظر

امتیاز دادن به این محصول

تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.

امتیاز دیگر کاربران به این محصول (0 نفر):

.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved