گارانتی :فصل اول : مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری

تاریخچه تهیه نقشه و آشنایی با نقشه های مختلف ساختمانی

آشنایی با شاخه های مختلف نقشه برداری

اصول کلی نقشه کشی(1)--اصول کلی نقشه کشی (2)

آشنایی با شرکت اتودسک و نرم افزار اتوکد

ویژگی های اتوکد چیست؟

ارتباط اتوکد با نقشه کشی صنعتی

ارتباط اتوکد با برق و الکترونیک

نقشه کشی برق ساختمان(1)-نقشه کشی برق ساختمان (2)

نقشه کشی برق ساختمان (3)

ارتباط اتوکد با لوله کشی--اتوکد در موبایل

ویژگی های نرم افزار AutoCAD 2016

و.......

تعداد :
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
اضافه کردن به سبد خرید
اشتراک گذاری صفحه :

محصولات مرتبط

آموزش Spss 24
موجود
۲۲,۰۰۰ تومان
آموزش متالز هندبوک
موجود
۱۲,۰۰۰ تومان
آموزش Altium Designer
موجود
۱۵,۰۰۰ تومان
آشنایی با قطعات خودرو
موجود
۱۲,۰۰۰ تومان
آموزش SolidWorks 2014
موجود
۱۸,۰۰۰ تومان
آموزش Matlab 2015
موجود
۲۰,۰۰۰ تومان

توضيحات بيشتر


دروس آموزشی


دو بعدی

فصل اول : مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری

تاریخچه تهیه نقشه و آشنایی با نقشه های مختلف ساختمانی

آشنایی با شاخه های مختلف نقشه برداری

اصول کلی نقشه کشی(1)--اصول کلی نقشه کشی (2)

آشنایی با شرکت اتودسک و نرم افزار اتوکد

ویژگی های اتوکد چیست؟

ارتباط اتوکد با نقشه کشی صنعتی

ارتباط اتوکد با برق و الکترونیک

نقشه کشی برق ساختمان(1)-نقشه کشی برق ساختمان (2)

نقشه کشی برق ساختمان (3)

ارتباط اتوکد با لوله کشی--اتوکد در موبایل

ویژگی های نرم افزار AutoCAD 2016

فصل دوم : آشنایی با AutoCAD 2016

اتوکد چیست؟

آشنایی با محیط AutoCAD- 1- آشنایی با محیط AutoCAD- 2

آشنایی با محیط AutoCAD- 3- انواع روش های اجرای دستورات

آشنایی با پنجره Commands

تغییر فضای برنامه از دوبعدی به سه بعدی و آشنایی با نوار منوها

آشنایی با تایپ کردن دستورات--شخصی سازی در AutoCAD

آشنایی با سربرگ های فایل--آشنایی با Start tab

فصل سوم : شروع کار با AutoCAD 2016

ایجاد یک فایل ترسیمی--بازکردن یک فایل موجود

باز کردن فقط بخشی از یک ترسیم

معرفی کامل فقط نوار ابزار AutoCAD

ذخیره کردن فایل جاری و مدیریت چند فایل

تنظیم ذخیره خودکار و ذخیره یک فایل پشتیبان

و افزودن اطلاعات به ترسیم--آشنایی با مکان نما

آشنایی با منوهای میانبر--سیستم مختصات کاربر--کنترل USC

انواع واحد های اندازه گیری ، تنظیم واحد ترسیم و تنظیم معیار

و جهت اندازه گیری زاویه ای

مقیاس و محدوده ترسیم-آشنایی با مختصات  

فصل چهارم : مفاهیم بنیادی در اتوکد

نوار ابزار استاندارد در اتوکد--آشنایی با منوی Window

مختصات قائم مطلق،قائم نسبی،قطبی مطلق و قطبی نسبی

روش های ورود مستقیم مختصات

دستگاه مختصات--مدیریت نماها--تنظیمات دید دوبعدی

و خاموش کردن دید پرسپکتیو--تغییر نماد دستگاه مختصات

روش های انتخاب موضوعات(1)-روش های انتخاب موضوعات(2)

انتخاب ضمنی موضوعات مشابه و مضوعات رویهم افتاده

سفارشی نمودن فرایند انتخاب اشیا--علامت گذاری ترسیمات

فصل پنجم : ترسیمات دو بعدی – ترسیم اشکال هندسی

دستور Point--دستور Line--دستور Circle--دستور Arc

دستور Donut--دستور Region --دستور Ellipse

فصل ششم : ترسیمات دو بعدی – ترسیم اجسام ساده و مرکب

دستور Rectangle--دستور Xline

دستور Ray--دستور Revision Cloud

دستور PLine--دستور Polygon--دستور Boundary

دستور Spline--دستور Sketch--دستور Solid و Mline

فصل هفتم : ابزار های کمک ترسیمی

آشنایی با دستورات Ortho  و Grid

ابزار Polar Tracking--ابزار Object Snap-1--ابزار Object Snap-2

 ابزار Object Snap-3--ابزار Object Snap Tracking

دستور OSnap (سربرگ Snap and Grid)

دستور OSnap (سربرگ های Polar Tracking  و Object Snap )

دستور OSnap

(سربرگ های 3D Object Snap ،Dynamic Inputو Quick Propertise)

دستور OSnap ( سربرگ Selection Cycling )

دستور Group

فصل هشتم : دستورات ویرایش دوبعدی

دستورات Trim ،Break  و Break at Point

دستورات Erase و Oops--دستورات Undo ،Redo و MRedo

دستورات Copy ،Array و Offset--دستورات Extend و Explode

دستورات Move و Rotate --دستورات Stretch و Lengthen

دستورات Mirror و Scale--دستورات Fillet و Chamfer

دستورات PEdit و Reverse--دستوراتSpline Edit

ابزار Quick Properties و دستور Properties

ویرایش موضوعات با استفاده از نقاط گیره

دستورات Join ،Change ،Redraw وRegen

فصل نهم : کنترل صفحه تصویر و هاشور زنی

تغییر بزرگنمایی ظاهری ترسیمات

تغییر موقعیت ظاهری ترسیمات

آشنایی با نوار ناوبری

آشنایی با دستور View

هاشور زدن سطح

آشنایی با کادر محاوره ای Boundary Hatch

آشنایی با Gradient

ویرایش هاشور ها

آشنایی با دستور Wipeout

فصل دهم : ویژگی های اجسام و مدیریت لایه ها

دستور  Color--دستور LineTypeLweight--آشنایی با لایه ها

ایجاد لایه ها--تغییر خصوصیت لایه ها

کادر Layer properties manager--تغییر لایه موضوعات

مطابقت دادن ویژگی ها بوسیله دستور Match prop

انتخاب موضوعات بوسیله ویژگی های آنها

فصل یازدهم: قید گذاری موضوعات

قیدگذاری هندسی--آشنایی با تنظیمات قیود هندسی

دستور AutoConstrain --آشنایی با نوار قیود هندسی

قیدگذاری ابعادی (1)--قیدگذاری ابعادی (2)

دستورات مخفی سازی ، حذف و پارامتر های قیود

فصل دوازدهم: متن و ویرایش متن

ایجاد متن تک خطی

ایجاد متن چند خطی

آشنایی با رفع غلط املایی

تنظیمات سبک متن

درج علائم خاص و درج پاراگراف

متغیر سیستمی Texted

ویرایشگر متن اتوکد (1)

ویرایشگر متن اتوکد (2)

ویرایشگر متن اتوکد (3)

ویرایش متون ، تغییر ابعاد نوشته ها و تغییر نقطه درج

جستجو و تغییر کلمات در متن

ویرایشگر متن MTEXT توسعه یافته

فصل سیزدهم : اندازه گذاری

اندازه گذاری سریع

تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی (1)

تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی (2)

تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی (3)

محاسبه فاصله افقی و عمودی

اندازه گذاری خطوط مورب،اندازه گذاری زوایا ،کمان و دایره

دستور  Dimarc، Dim Radius و Dim diameter

دستور Dimjogged ، Dimordinate  و Distance

دستورات Break ، Quick dimension و Dim Continue

آشنایی با دستور DimBaseline ،Inspect  و Jogline

آشنایی با دستور Tolerance

آشنایی با دستور Qleader

دستور Dimcenter ،Dim Edit و بروز رسانی اندازه گذاری ها

اندازه به صورت هوشمند

فصل چهاردهم: مباحث تکمیلی در اتوکد

آشنایی با ساختن Block

آشنایی با ساختن WBlock

درج Block  و Wblock ساخته شده

ویرایش بلوک های درج شده

تجزیه ، حذف و تغیر نام بلوک

درج بلوک بصورت سطری ستونی

و ایجاد یک فایل ترسیمی از یک بلوک

دستور Export وImport

تبدیل فرمت DWG به فرمت pdf

آشنایی با دستور Attach

ویرایش تصاویر درج شده و کم کردن حجم فایل های ترسیمی

آشنایی با دستور leader

آشنایی با دستور Multileader

آشنایی با دستور ID Point، ID و Measurgeoms

آشنایی با دستور Dist ، List ،Properties  و Massprop

فصل پانزدهم: آشنایی با BIM 360 & Autodesk 360

شروع کار با Autodesk 360

آشنایی با Autodesk 360 بر روی موبایل

آشنایی با وب سایت Autodesk Exchange

عناوین جدید در Autodesk BIM 360 Glue

آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (استفاده از موبایل)

آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (تبادل اطلاعات)

آشنایی با Design Feed

فصل شانزدهم : عناوين جديد و توسعه يافته در AutoCAD 2016

ترسيم و ويرايش

نصب و تنظيمات

اصلاحات PDF

رابط كاربري بهبوديافته

Revision Clouds

 

سه بعدی

 

فصل اول : مفاهیم و اصول نقشه برداری سه بعدی

طراحی مدل سه بعدی مدل سازی سه بعدی

چرا مدل سازی کامپیوتری؟

کاربرد مدل سازی شبیه سازی و بازسازی سه بعدی کامپیوتری

در پروژه های معماری و عمرانی

چرا پانوراما؟

چرا VRML؟

مراحل شش گانه مدل سازی سه بعدی کامپیوتری

مدل سازی سه بعدی

بررسی عملکردی نرم افزارها در بحث مدل سازی و مقایسه آنها

نورپردازی

نورپردازی در حوزه زیبایی شناسی

بکارگیری رنگ

چگونه سه بعدی می بینیم؟

رندر چیست؟

فصل دوم :دستورات سه بعدی صفحه تصویر (1)

شروع کار با محیط سه بعدی

سیستم مختصات سه بعدی

آشنایی با View Cube

آشنایی با 3Dorbit

دستور 3dorbit

استفاده از دستورات Camera وPlan

استفاده از دستورات 3DForbit و3DCorbit

دستور 3Dwalk

تغییر نقطه دید سه بعدی

آشنایی با دریچه های دید در محیط سه بعدی

استفاده از سبک های نمایش سه بعدی

فصل سوم : دستورات سه بعدی صفحه تصویر (2)

آشنایی با نوار ابزار Visual Style

مدیریت Visual Style

ساخت فایل ویدئویی

ساخت تصاویر متحرک

ایجاد نماهای پرسپکتیو

فعال و غیر فعال کردن حالت پرسپکتیو

فصل چهارم : ترسیم اجسام سه بعدی

آشنایی با مدل های حجمی پایه

ترسیم مکعب و گوه

ترسیم هرم ، کره و استوانه

ترسیم دونات و مخروط

دستور Poly solid

ترسیم مارپیچ

انواع مدل سازی سه بعدی

فصل پنجم :ایجاد مدل های حجمی از ترسیمات دو بعدی

دستورات Thicken  و Elev

دستورات Extrude و Revolve

دستور Loft

دستور Sweep

دستور Convtosurface

دستورات revsurf و Rulesurf

دو بعدی سازی از مدل های سه بعدی

فصل ششم :ابزار های کمک ترسیمی سه بعدی

آشنایی با متغیر OSnapZ و دستور UCSICON

حرکت دادن موضوعات در فضای سه بعدی

معکوس کردن و چرخاندن موضوعات

مقیاس گذاری موضوعات

تراز کردن موضوعات

ایجاد آرایه سه بعدی

فصل هفتم : ایجاد سطوح

ترسیم سطوح با استفاده از 3Dface ، Pface و Planesurf

ترسیم چند خطی سه بعدی و ایجاد سطوح شبکه ای

ایجاد سطوح مقید و افزودن مرز به عناصر

ایجاد سطوح ترکیبی و ایجاد سطح بر روی لبه عناصر

آشنایی با دستور Surfoffset

بریدن و امتداد دادن سطوح

ایجاد مدل صلب و Nurbs سطوح

کار با رئوس بر سطوح

آشنایی با دستورات تجزیه و تحلیل سطوح

ایجاد سطح از طریق پروفیل

فصل هشتم : ایجاد توری ها

ترسیم Polygon  با استفاده از دستور 3Dmesh

ترسیم مکعب و مخروط با استفاده از دستور Mesh

ترسیم استوانه و هرم با استفاده از دستور Mesh

ترسیم کره ،گوه و تورس با استفاده از دستور Mesh

تنظیمات دستور mesh

دستورات Meshsmooth ، Meshsmoothmore

Meshsmoothless و Meshrefined

افزایش و کاهش سختی لبه های عناصر توری

و آشنایی با پنجره تنظیمات توری ها

امتداد، تقسیم و ادغام وجوه عناصر توری

آشنایی با دستورات Meshcap ، Meshcollapse ،MeshSpin

و ConvToSolid

تبدیل عناصر به سطوح سه بعدی

فصل نهم :ویرایش ترسیمات سه بعدی

آشنایی با دستورات ویرایش

اصلاح طول ، گرد کردن گوشه ها و پخ زدن عناصر

تجزیه و کنترل مشخصات عناصر

ترکیب ، کم کردن و اشتراک احجام سه بعدی

تصویر نمودن نقاط و پاره خط بر روی سطح عناصر سه بعدی

آشنایی با دستور SectionPlane

تنظیمات دستور SectionPlane

آشنایی با دستور LiveSection ، SectionPlaneJOG

و متغییر سیستمی DELOBJ

تغییر احجام با مقطع زدن و بریدن احجام سه بعدی

استخراج نمای دو بعدی از مدل های سه بعدی

و درج یک نقش برروی سطوح سه بعدی

ویرایش موضوعات سه بعدی با استفاده از دستور SolidEdit-1

ویرایش موضوعات سه بعدی با استفاده از دستور SolidEdit-2

ویرایش صفحات Mesh

فصل دهم : نور

آشنایی با نور پردازی

ایجاد نور نقطه ای و نقطه ای جهت دار

ایجاد نور جهت دار و جهت دار آزاد

و ایجاد نور غیر خطی ،غیر خطی آزاد و نور راه دار

گزینه های مربوط به نور ها(1)

گزینه های مربوط به نور ها(2)

مدیریت منابع نور

تنظیم نور خورشید

فصل یازدهم : مواد و رندر

آشنایی با مواد

ویرایش مواد(1)

ویرایش مواد(2)

تخصیص و حذف مواد به عناصر

تنظیم بافت بر روی عناصر

تنظیمات پس زمینه صحنه

آشنایی با رندر و تنظیمات اولیه رندر

تنظیمات پیشرفته رندر

رندر نمودن صحنه

ذخیره نمودن صحنه به صورت تصویر

آشنایی با رندر سه بعدی و متن

فصل دوازدهم :متحرک سازی

آغاز به کار متحرک سازی

متحرک سازی بوسیله تلفیق اسلاید ها

متحرک سازی به روش Motion Path

متحرک سازی با استفاده از Show Motion

فصل سیزدهم : تنظیمات کاغذ و چاپ ترسیمات سه بعدی

تنظیمات Layout

آشنایی با سبک های چاپ و تنظیمات جدول سبک چاپ

ایجاد سبک چاپ مبتنی بر رنگ

ایجاد سبک چاپ مبتنی بر نام

تنظیمات صفحه کاغذ

پیش نمایش و چاپ ترسیمات

فصل چهاردهم : عناوین تکمیلی در اتوکد

آشنایی با Design Center

استفاده از موضوعات OLE

آشنایی با Action Recorder

ساخت و ضمیمه کردن فایل معیار ساخت

امنیت و رفع اشکال فایل ها

آشنایی با دستورات Import/Export

آشنایی با دستورات مربوط به تصاویر

آشنایی با دستورات قالب DWF

ایجاد یک فراپیوند

آشنایی با ماشین حساب در اتوکد

آشنایی با قابلیت Geographic Location

فصل پانزدهم : عناوين جديد و توسعه يافته در AutoCAD 2016

مدل مختصاتي BIM 360 Glue

مدل مختصاتي Navisworks

Point Clouds

رندرگيري

اشياي مقطعي

 

 

سيستم مورد نياز


حداقل سیستم موردنیاز
پردازشگر (cpu): P4
گرافیگ (video card): 512MB
حافظه (RAM): 2GB
فضای آزاد (free space): 4GB
نوع حامل: DVD
سیستم عامل windows 8 , windows 7 , 32bit , 64bit
مشخصات شناسنامه اثر :
ناشر اثر : پایا نرم افزار گستر مهرگان
شماره شناسنامه اثر : 8-13394-050429

نظرات كاربران


ارسال نظر

امتیاز دادن به این محصول

تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.

امتیاز دیگر کاربران به این محصول (0 نفر):

.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved