در هنگام نصب رزتااستون ، به جای کلمات فارسی علامت سئوال (؟) میگذارد
تاریخ ارسال : ۲۷ مهر ۱۳۹۵

در هنگام نصب رزتااستون ، به جای کلمات فارسی علامت سئوال (؟) میگذارد

اگر در هنگام نصب رزتااستون ، به جای کلمات فارسی، علامت سئوال (؟) دیده میشود، این بدان معناست که در ویندوز شما هنوز فارسی نصب نشده است (این نصب بانصب کیبرد فارسی تفاوت دارد). برای نصب امکانات فارسی در ابتدای نصب برنامه رزتا استون اگر دقت میکردید ، اولین گزینه در منوی آن ، گزینه نحوه فارسی سازی ویندوز قرار داشت که میتوانید به آنجارجوع کنید
اشتراک گذاری صفحه : facebook twitter google+

اگر در هنگام نصب رزتااستون ، به جای کلمات فارسی، علامت سئوال (؟) دیده میشود، این بدان معناست که در ویندوز شما هنوز فارسی نصب نشده است (این نصب بانصب کیبرد فارسی تفاوت دارد).

برای نصب امکانات فارسی در ابتدای نصب برنامه رزتا استون اگر دقت میکردید ، اولین گزینه در منوی آن ، گزینه نحوه فارسی سازی ویندوز قرار داشت که میتوانید به آنجارجوع کنی

 

و یا اینکه برای اینکار پس از قرار دادن دی وی دی در درایو از پوشه زیر \AutoPlay\Videos  فایل  ManaReginHelp.wmv

را اجراکنید و طبق دستور العمل آن ویندوز را فارسی سازی کنید (توجه کنید که این فارسی سازی با نصب کیبرد فارسی تفاوت دارد)

 

اشتراک گذاری صفحه : facebook twitter google+
.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved