کدهای خطا در اجرای رزتااستون
تاریخ ارسال : ۲۷ مهر ۱۳۹۵

کدهای خطا در اجرای رزتااستون

در هنگام اجرای رزتااستون ممکن است به خطاهای زیر برخورد کنید، در هر مورد به توضیح و نحوه رفع آن توجه فرمائید:
اشتراک گذاری صفحه : facebook twitter google+

در هنگام اجرای رزتااستون ممکن است به خطاهای زیر برخورد کنید، در هر مورد به توضیح و نحوه رفع آن توجه فرمائید:

 

 

کد خطا شرح نحوه رفع خطا
خطای 757- برنامه رزتااستون در درایو مجازی اجرا شده است برنامه را از یک درایو سخت افزاری واقعی اجرا کنید

خطای

724- و 350-

یوزری که در آن میخواهید رزتااستون را نصب یا اجرا کنید قابلیت و دسترسیهای Admin ندارد

برنامه باید در یوزری که قابلیت و دسترسی  Admin دارد نصب و اجرا شود

خطای  351-

از روی DVD اصلی رزتااستون کپی کرفته شده است و میخواهید از روی DVD کپی برنامه را نصب کنید

از DVD اصلی رزتااستون باید استفاده کنید

 

اشتراک گذاری صفحه : facebook twitter google+
.Sena4u.com - Copyright © 2015 - All rights reserved